Geesteswetenschappen start met werkgroep ‘Diversiteit in het curriculum’

Foto door Jens Hoffmann (via Flickr)

De werkgroep ‘Diversiteit in het curriculum’, die kortgeleden in het leven geroepen werd, gaat een inventarisatie maken van het onderwijsaanbod over diversiteit binnen de geesteswetenschappelijke opleidingen. Ook buigt de groep zich over de vraag hoe dat ‘diverse aanbod’ op een goede manier aan studenten kan worden aangeboden.

Het doel? Cursussen die zich richten op het thema diversiteit zichtbaarder maken voor studenten binnen en buiten de faculteit, zo staat te lezen in het facultair Strategisch Plan. En ook: “Dit aspect zal tevens nadrukkelijker naar de buitenwereld worden gecommuniceerd.”

Wat er met de term diversiteit nu eigenlijk bedoeld wordt, is nog niet geheel duidelijk. Joas Wagemakers, universitair docent en lid van de werkgroep, meldt dat er 'eerst bepaald moet worden wat de werkgroep nu precies onder diversiteit verstaat, en wat we daar vervolgens mee gaan doen’.

In het Strategisch Plan worden in ieder geval al wat voorbeelden genoemd, want diversiteit ‘raakt de kern’ van wat docenten en studenten van geesteswetenschappelijke opleidingen bestuderen. “Namelijk uitingen en gedragingen van mensen die in velerlei opzicht anders zijn dan zijzelf, reikend van cultureel, temporeel, talig, levensbeschouwelijk, sociaal- economisch, politiek en geografisch, tot seksueel, gendermatig en fysiek.”

Advertentie