Geldkraan facultair magazine Geestdrift dichtgedraaid

De meest recente editie van Geestdrift

Volgens hoofdredacteur Edwin van Druten vroeg het faculteitsbestuur hem in februari van dit jaar een nieuw financieel plan op te stellen voor het komende collegejaar, omdat er door de gehele faculteit heen bezuinigd moest worden. “Er werden geen specifieke eisen gesteld aan dit plan”, aldus Edwin. “En ik denk dat ons dat de das heeft omgedaan.”

Edwin: “In onze plan kwamen we uit op een kostenbesparing van bijna 3000 euro. Door onder meer van vormgever te wisselen en de oplage te verminderen, zou de begroting van 11.500 euro naar 8800 euro per jaar gaan.”

Dat hij te horen kreeg dat Geestdrift helemaal geen geld meer zou krijgen, kwam als een schok. "Ik baal enorm. Als het blad te veel geld kost, willen we graag nadenken over hoe we verder kunnen met minder." Volgens Edwin werkt Geestdrift al jaren met dezelfde begroting. “Die is altijd goedgekeurd. We hebben nooit eerder een verzoek gekregen te minderen.” Hij hoopt dat hij nog eens in dialoog kan gaan met het faculteitsbestuur. "Als ik van tevoren wist dat dit zou gebeuren, dan was ik heel anders de eerdere gesprekken ingegaan.” 

Rob Grift, directeur bedrijfsvoering, noemt de keuze om de financiering van Geestdrift stop te zetten 'geen fijn besluit'. "Het is een mooi tijdschrift en het bestaat al heel lang, maar de kosten zijn hoog." Omdat de faculteit Geesteswetenschappen kampt met een begrotingstekort, wordt er volgens Grift heel kritisch naar alle uitgaven gekeken. "We hebben met de redactie gesproken en hen gevraagd de kosten te halveren door digitaal te gaan. Het merendeel van de kosten zit immers in het drukwerk. Maar dat wilden ze niet omdat ze bang waren lezers te verliezen."

Online platform
Er bestaat binnen de faculteit al wel een plan om het gat dat Geestdrift achter zal laten te vullen. Het faculteitsbestuur denkt namelijk aan het starten van een online platform voor studenten. Hoe dat er precies uit zal zien. is nog niet duidelijk maar Grift verwacht wel dat het, net als Geestdrift, een plek wordt waar studenten journalistieke ervaring op kunnen doen. Edwin noemt dit plan een 'slechte vervanging'. "Dat wordt het zoveelste medium dat niet onafhankelijk acteert."

De redactie wil haar tijdschrift dan ook niet zonder slag of stoot opgeven en denkt aan het starten van een petitie. “We willen graag mensen achter ons scharen. Misschien krijgen we het faculteitsbestuur zover om het gesprek nog eens te openen.” Zo niet, houdt Geestdrift vanaf januari 2018 op te bestaan. Edwin: "En daarmee verdwijnt dan het enige onafhankelijke medium van Geesteswetenschappen. Ik denk dat dat de faculteit schade toebrengt omdat wij als schakel dienen tussen studenten en de maatschappij."

Advertentie