Gelukje voor pechstudenten: twee keer bijscholen mag

Bijscholen is belangrijk, vindt het kabinet, maar Nederlanders doen het niet genoeg. Het moet normaler worden om je kennis bij te spijkeren. Daarom wil het kabinet iets nieuws proberen: een bijscholingsbudget.

Vroeger kon je bijscholingskosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting, maar straks niet meer. In plaats daarvan komt in 2022 het STAP-budget: een potje met geld voor bijscholing van 100 à 200 duizend mensen per jaar. Het zijn een soort cadeaubonnen voor een cursus of opleiding en ze zijn duizend à tweeduizend euro waard.

Sudievoorschotvoucher
Het leek erop dat oud-studenten geen aanspraak konden maken op dit budget, als ze tegelijkertijd recht hadden op een studievoorschotvoucher. Dat is een waardebon voor extra onderwijs à tweeduizend euro die de zogeheten pechstudenten krijgen.

Het gaat om de vier lichtingen studenten vanaf september 2015. Deze studenten kregen geen basisbeurs meer, maar konden ook nog niet ten volle profiteren van de investeringen die uit de nieuwe studiefinanciering voortvloeien. Daarom krijgen ze een voucher die ze vijf tot tien jaar na afstuderen mogen inzetten voor extra onderwijs.

Het CDA stelde er vragen over. Beetje vreemd, vond de partij: eerst krijgen die studenten een voucher omdat ze zo’n pech hebben met de basisbeurs, daarna vissen ze achter het net bij het STAP-budget omdat ze al eerder een voucher hebben gekregen. Dan heb je dus twee keer pech.

Rechtgetrokken
Minister Van Engelshoven probeerde uit te leggen dat het geld misschien niet per se bij hoogopgeleiden terecht hoeft te komen: zij hebben minder problemen met bijscholen. Maar de vragen van het CDA gaven stof tot nadenken: “Uw vraag raakt wel aan een aantal dingen die misschien intern nog niet helemaal consistent zijn.”

Dat is klaarblijkelijk rechtgetrokken. Gisteren diende het CDA een motie in om deze pechstudenten toch in aanmerking te laten komen voor het STAP-budget. Dat was geen probleem, vond minister Van Engelshoven.

Je zou de twee vouchers alleen niet voor dezelfde opleiding mogen gebruiken, “want het zou gek zijn als je twee keer voor dezelfde kosten ergens uit een budget kunt putten”. Maar oud-studenten met een studievoorschotvoucher mogen alsnog meedoen met het STAP-budget, verzekerde de minister.

Advertentie