Gemeente plant 350 studentenwoningen op voormalig defensieterrein

De ingang van het voormalige defensieterrein aan de Overste den Oudenlaan. Foto: Google Streetview.

De gemeente Utrecht wil het voormalige defensieterrein aan de Overste den Oudenlaan ombouwen tot woonwijk. Er moeten 350 studentenwoningen en 250 eengezinswoningen uit de grond gestampt worden.

Na de zomer beslist de gemeenteraad of de aankoop van het terrein aan het Merwedekanaal voor 11 miljoen euro door kan gaan. Het gemeentebestuur heeft een plan uitgewerkt, waarin ook ruimte wordt gemaakt voor een openbaarvervoerbaan. Dat plan wordt op 2 september aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bovenop de 11 miljoen komt nog maximaal 2,5 miljoen euro aan sloop- en saneringskosten, omdat er explosieven liggen en de grond vervuild is. Een deel van het aankoopbedrag kan worden terugverdiend met grondverkoop, maar de gemeente en andere overheden zullen 7,4 miljoen euro zelf moeten opbrengen. Wel is de aankoopprijs de afgelopen jaren flink gezakt.

Aan de overkant van het Merwedekanaal ligt het eerder ontwikkelde Parkhaven. Aan die historische haven zijn nieuwe woningen gebouwd in combinatie met horecagelegenheden.

De locatie van het terrein:

Advertentie