Gemeente Utrecht verdubbelt studietoeslag student met beperking

Creative commons: Pixabay

Studenten met een beperking die niet of slechts gedeeltelijk kunnen werken, kunnen bij de gemeente aankloppen voor een aanvullende studietoeslag. Op die manier hoeven zij zich niet dieper in de schulden te steken dan een andere student. Met die financiële bijdrage hopen gemeentes de financiële drempel om te gaan studeren, te verlagen. Die maandelijkse tegemoetkoming is niet in elke stad even hoog, zo ontdekte RTL Nieuws in 2016 na rondgang bij 45 gemeentes. Waar een student in Wageningen 381 euro per maand kon krijgen, was dat in Haarlem slechts 29,75 per maand.

Alleen Enschede had lagere toelage dan Utrecht
De gemeente Utrecht stond met een toelage van 100 euro per maand op de 24ste  plek. Een bedrag dat de gemeentes op plaats 25 t/m 35 ook uitkeerden. De meeste universiteitssteden Amsterdam (348,98 euro), Maastricht (348 euro), Eindhoven (300 euro), Rotterdam (183,33 euro) en Nijmegen eindigden hoger op de lijst. Alleen de gemeente Enschede had een lagere toelage (70,83).  De gemeente Utrecht zegde in oktober 2017 toe de studietoelage te evalueren naar aanleiding van vragen van GroenLinks.

Deze evaluatie is inmiddels afgerond. Donderdag maakte het college bekend dat naar aanleiding van het onderzoek per 1 januari het maandbedrag van 100 naar 200 euro wordt verhoogd. “Eind 2018 maken we opnieuw de balans op. Als er op basis van het aantal gebruikers nog ruimte in het budget is, kan de toeslag verder verhoogd worden.” In 2021 volgt er mogelijk nog een verhoging van het maandelijkse bedrag, omdat de gemeente het jaarlijkse budget stapsgewijs verhoogt. Waar er dit jaar nog 70.000 euro per jaar beschikbaar was, zal dat de komende jaren 210.000 euro zijn en vanaf 2022 zelfs 355.000 euro.

43 studenten maken gebruik van financiële tegemoetkoming
Aanleiding voor de verhoging zijn de gesprekken die de onderzoekers voerden met gebruikers van de toelage. Daaruit kwam naar voren dat de huidige financiële tegemoetkoming helpt, maar niet toereikend is om van rond te komen tenzij ouders financieel bijspringen. “De studietoeslag is mede bedoeld om studenten met een beperking te compenseren voor het feit dat zij geen bijbaantje kunnen vinden naast de studie. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat studenten gemiddeld 409 euro per maand bijverdienen." Deelnemers aan het onderzoek vermoedden dat er in Utrecht meer verdiend wordt doordat studenten meer werken om de hoge kosten van levensonderhoud (zoals kamerhuur) te kunnen betalen. "Zij adviseren de gemeente hier rekening mee te houden. De toeslag zou volgens hen minimaal 282 euro per maand moeten bedragen, ofwel 25 procent van het gemiddelde minimumloon van 18- tot 22-jarigen.”

De gemeente wil daarnaast meer studenten op de beschikbaarheid van de studietoelage wijzen onder andere door decanen van Utrechtse onderwijsinstellingen op de regeling te wijzen. Op 1 juli 2018 maakten namelijk slechts 43 studenten gebruik van de tegemoetkoming, terwijl de gemeente verwacht dat 160 tot 230 studenten aanspraak zouden maken. “De precieze doelgroep is niet goed in kaart te brengen", schrijven de onderzoekers. "Er is geen instantie die registreert dat een student een beperking heeft. Daarom is er geen vindplaats waar alle studenten kunnen worden benaderd die voor de studietoeslag in aanmerking komen. Studenten die de regeling hebben aangevraagd gaven aan dat zij er veelal bij toeval van hadden gehoord van vrienden of familie, die de regeling toevallig kenden. Zij gaven aan niet door de school te zijn geïnformeerd over de studietoeslag."De gemeente streeft dat het aantal gebruikers naar tachtig groeit in de loop van 2019. Een bijna verdubbeling van het huidige aantal.

GroenLinks die in Utrecht de discussie aanzwengelde, zegt blij te zijn met de verhoging van de toeslag. "Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in Utrecht."

Update maandag 1 oktober. Studentenbelangenbehartiger Vidius noemt de verhoging van de tegemoetkoming "eerste stappen in de juiste richting".  Voorzitter Tijn Tas: "De verhoging van de individuele studietoeslag voor studenten met een functiebeperking biedt hen een steun in de rug, doordat de financiële drempel wordt verlaagd. Hoewel het verhoogde bedrag een mooie eerste stap, blijft dit voor Vidius onvoldoende. Ook studenten met een functiebeperking moeten vrij zijn te studeren, dus Vidius blijft pleiten voor een verdere verhoging. Op die manier kunnen studenten met een functiebeperking nog beter in hun behoefte worden voorzien."

Advertentie