Gemeente Utrecht wil meer aandacht voor psychisch welzijn studenten

Foto: Pixabay

Het landelijke onderzoek, dit voorjaar uitgevoerd door het Trimbos-instituut, het RIVM en de GGD, deed al veel stof opwaaien. Het demissionaire kabinet vond de cijfers “zeer zorgwekkend” en wil de problemen “met de grootste urgentie” aanpakken.

Uit het onderzoek bleek dat twee op de drie studenten zich emotioneel uitgeput voelden en een kwart soms zelfs de wens had om niet meer wakker te worden. Ook waren veel studenten gestrest en zijn ze meer gaan drinken en blowen. Daarnaast gaf 80 procent van de studenten aan zich eenzaam te voelen, waarvan 29 procent ernstig.

Kritiek
Op het landelijke onderzoek was echter ook kritiek. De cijfers zouden niet representatief zijn, omdat maar 11,7 procent van de benaderde studenten de vragenlijst had ingevuld. Ook zijn die studenten waarschijnlijk nog eens sneller geneigd de vragenlijst in te vullen juist omdat ze klachten hebben, denkt UvA-hoogleraar psychologische methoden Han van der Maas. Dat zou dus een vertekend beeld geven.

De makers van de monitor gaven in een schriftelijk weerwoord aan dat het inderdaad kan zijn dat er zo’n bias heeft opgetreden en dat de respons wellicht laag is, maar dat in absolute zin niet weinig studenten de vragenlijst hebben ingevuld. 250.000 studenten hebben de uitnodiging gehad, waarvan bijna 30.000 studenten van vijftien verschillende instellingen hebben meegedaan.

Nog ernstiger in Utrecht
Leden van de Utrechtse gemeenteraad maakten zich, naar aanleiding van het landelijke rapport, ook zorgen. En wat betreft de kritiek op de validiteit van het landelijke onderzoek kon Jelmer Schreuder van D66 kort zijn: “Zelfs als je de cijfers halveert zijn ze nog schrikbarend. Of het nou 60, 70, 80 of 90 procent is: het is allemaal te veel. Onze zorg voor studentenwelzijn leefde al.”

De partijen D66, Student & Starter en GroenLinks hebben daarom mondelinge vragen gesteld tijdens de raadsvergadering van 25 november. Zij wilden weten: hoe is de situatie in Utrecht en wat kunnen de gemeente en de onderwijsinstellingen voor studenten doen?

Wethouder Eelco Eerenberg erkende de zorgen en deelde deze. Sterker nog: uit eigen onderzoek blijkt dat de eenzaamheid onder Utrechtse studenten zelfs nog hoger is dan landelijk. Waar landelijk 80 procent van de studenten zich eenzaam voelt, is dat in Utrecht bijna 90 procent. In grofweg dezelfde periode als het landelijke onderzoek hebben 1.900 jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in de gemeente Utrecht meegedaan aan het lokale onderzoek: de ‘Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen’. De rest van de resultaten is in lijn met het landelijke onderzoek.

Themamaand
De inspanningen die de gemeente al doet om jongeren te ondersteunen, wil wethouder Eerenberg verder verbeteren en uitbreiden, zei hij in de raadsvergadering. Zo wil hij inzetten op vroegsignalering: manieren vinden om in een eerder stadium in kaart te hebben welke jongeren kwetsbaar zijn. Ook kan het huidige steunaanbod toegankelijker gemaakt worden en is het belangrijk dat het onderwerp van psychische kwetsbaarheid genormaliseerd en bespreekbaar wordt gemaakt.

Persvoorlichter van de gemeente Joukje Valkenburg-Beiboer vult later aan: “Op dit moment wordt er gewerkt aan een campagne om meer jongeren te bereiken met informatie over dit onderwerp en om waar nodig hulp en ondersteuning te bieden.” Daarbij horen ook een aantal online en offline acties.

Sinds corona zijn er al allerlei initiatieven opgezet om jongeren te helpen. Dat zijn bijvoorbeeld het project ‘Grow with the flow’ van Thirty030, om mentale gezondheid bespreekbaar te maken door middel van stadsambassadeurs, de WachtVerzachter, om jongeren te helpen de lange wachttijd voor de GGZ te overbruggen, de jongerencursus MHFA (Mental Health First Aid) voor het vergroten van de kennis over psychische problemen en de ‘wandelcoaching’ voor studenten van de Universiteit Utrecht: ‘Walk, Reflect and Act’.

Denk je aan zelfdoding? Praat erover. Je kan 24/7 anoniem chatten via 113.nl of gratis bellen met 113 of 0800-0113.

Advertentie