Gemeente verwijdert honderd fietsen van de Drift

De afgelopen twee weken zijn zo’n honderd gevaarlijk gestalde fietsen van de Drift gehaald. De gemeente dreigt met een algeheel parkeerverbod als de straat niet veiliger en toegankelijker wordt.

De honderd eigenaren van de weggehaalde fietsen kunnen hun rijwiel tegen betaling ophalen bij een depot aan de Kanaalstraat. Zij kregen te maken met het nieuwe gemeentelijke beleid om fietsen te verwijderen als deze de doorgang voor hulpdiensten bemoeilijken of de toegang tot gebouwen versperren. De maatregel werd begin oktober aangekondigd waarna fietsen werden gelabeld. Halverwege deze maand sleepten gemeenteambtenaren de eerste rijwielen weg.

Volgens Jipke Detrie van de faculteit Geesteswetenschappen hebben zich bij de receptionisten van de Universiteitsbibliotheek flink veel mopperende studenten en medewerkers gemeld, maar zijn er geen officiële klachten binnengekomen. “De gemeente heeft hier op verschillende manieren voor gewaarschuwd. De meeste mensen wisten dat dit zou gaan gebeuren.”

Volgens een nieuw gemeentelijk plan moeten studenten en medewerkers hun fiets “inpandig” gaan plaatsen. Daarmee wordt in de eerste plaats gedoeld op de stalling onder het binnenplein van de UB. Begin volgend jaar komen er bovendien zo’n 300 parkeerplekken bij op een universiteitsterrein aan de Keizerstraat. Daarnaast moeten medewerkers die werken aan de Drift en het Janskerkhof nog voor de kerst hun fiets kwijt kunnen in een nieuwe stalling op het binnenterrein tussen de Drift en de Boothstraat. Daar is plaats voor zo’n 120 fietsen.

Fietsers wordt aangeraden straks gebruik te maken van één van deze stallingen of hun rijwiel te plaatsen op nieuwe fietsparkeerplekken aan het Janskerhof en voor de City-bioscoop aan de Voorstraat. Alles bij elkaar moet er volgens de gemeentelijke berekeningen vanaf 2015 ruim voldoende parkeercapaciteit zijn, zelfs bij een groei van het aantal bezoekers van de gebouwen aan de Drift.

In de plannen van de gemeente wordt een toekomstbeeld geschetst van De Drift als een prettig voetgangersgebied met bankjes en zelfs terrasjes. Ook wordt een proef aangekondigd met een algeheel parkeerverbod van fietsen op De Drift, maar dat is volgens een woordvoerder vooral een stok achter de deur. “Als het ontmoedigingsbeleid niet werkt, gaan we radicalere maatregelen nemen. Maar een verbod is natuurlijk niet wat we willen.”

Maandagavond 8 december is er een informatieavond over de gemeentelijke plannen in de Universiteitsbibliotheek. Leden van de Universiteitsraad hebben aangekondigd die avond te zullen bijwonen. Zij vragen zich af of de nieuwe plannen toereikend zullen zijn om de fietsproblemen op te lossen.

Overigens is de Utrechtse universiteit niet de enige die strijd levert met de schier oneindige toestroom van fietsen. Groningen zit met de handen in het haar. Daar deden studenten onderzoek naar manieren waarop je studenten kunt stimuleren hun fiets op een juiste manier te parkeren.

Advertentie