Gemeentelijke sportsubsidie wegbezuinigd, studenten teleurgesteld

Als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen gaat de contributie voor studentensporters waarschijnlijk omhoog. Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met het wegbezuinigen van de vaste subsidie voor sportverenigingen.

Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad stemde in met het voorstel van de gemeente om de vaste subsidie voor sportclubs te schrappen (pdf). Alleen Student & Starter, Partij voor de Dieren en het CDA stemden tegen.

In 2015 is nog wel 100.000 euro beschikbaar voor de doelgroep ‘jeugd’, waar studentenclubs toe behoren. Deze maatregel verzacht het wegvallen van de gemeentelijke subsidie, waar studentensportverenigingen voor een groot deel van afhankelijk zijn. Studenten zullen in 2016 de gevolgen van de bezuinigingen echt gaan ondervinden.

De studenten in de Sportraad Utrecht, de vertegenwoordiger van de belangen van studentensportverenigingen, zijn teleurgesteld in de gemeente, maar gaan kijken wat zij zelf kunnen doen om de studentensport in Utrecht betaalbaar te houden. “Gelukkig is er een aantal partijen geweest die de studentensport wel hebben gesteund”, zegt Pepijn van der Beek van de Sportraad.

Begin mei sloeg de Sportraad Utrecht al alarm, omdat studentensporters onevenredig hard geraakt zouden worden door bezuinigingsplannen van de gemeente. De contributie voor studentensportverenigingen zou door de bezuinigingen 10 tot 15 euro hoger kunnen worden. Bovendien voelde de Sportraad zich niet gehoord bij het opstellen van de plannen. Daarop volgde wel nieuw overleg met de gemeente, maar het bezuinigingsvoorstel bleef hetzelfde.

De gemeenteraad stemde donderdag ook voor motie die de gemeente oproept om in structureel overleg over studentensport te treden met onder meer de Sportraad en stichting Mesa Cosa, die de faciliteiten van Olympos beheert. In dat overleg kan volgens Steven Menke van Student & Starter het gebruik van sportvelden efficiënter worden gemaakt. Als lege velden wél worden gebruikt, ontvangt Olympos meer huur en dat zou de hoogte van de contributie kunnen drukken. “Bovendien moet de gemeente jaarlijks rapporteren aan de gemeenteraad over dit overleg”, zegt Menke. “Zo kunnen we precies wat de gemeente doet voor de studentensport.”

Advertentie