Gemeenten: Rijk moet iets verzinnen voor energietoeslag studenten

Wat als het een koude kerst wordt? Kunnen studenten het zich dan nog wel veroorloven om de verwarming aan te zetten? Foto Pixabay

De Tweede Kamer zou gisteren stemmen over een aantal moties en amendementen rond de energietoeslag van 800 euro voor kwetsbare huishoudens. Partijen willen nog dit jaar een hogere toeslag en vinden dat ook studenten compensatie moeten krijgen voor de oplopende prijzen voor gas en elektriciteit.

Maar de stemming ging niet door omdat het kabinet liet weten dat het de energietoeslag mogelijk nog in 2022 wil verhogen. Dan moet er echter wel aan “diverse randvoorwaarden” worden voldaan. Een ervan staat in een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de Tweede Kamer. De VNG had weliswaar afgesproken dat studenten worden uitgesloten van de energietoeslag, “maar door mogelijk juridische uitspraken komt dit onder druk te staan”.

 

Een eventuele oplossing voor studenten valt volgens de VNG “buiten de reikwijdte van gemeenten en ligt op het bordje van het rijk”. Uitbreiding van de doelgroep met studenten is “volstrekt onuitvoerbaar”. “Als tienduizenden studenten een beroep doen op de regeling en ook bezwaarprocedures gaan voeren, dan loopt de operatie bij gemeenten volledig vast en dat gaat ten koste van gezinnen die deze ondersteuning hard nodig hebben.”

 

‘Niet eerst kapot lenen’

De Tweede Kamer is blij dat er mogelijk nog iets gaat gebeuren voor studenten. Kamerlid Van Weyenberg (D66) wil dat het kabinet – als er geen landelijke oplossing komt – ook goed kijkt naar de bijzondere bijstand. Studenten die echt in de knel komen, moeten daar aanspraak op kunnen maken, zonder dat ze zich “eerst kapot hoeven te lenen bij DUO”.

 

Premier Rutte antwoordde dat minister Schouten van Armoedebestrijding “uiteraard” in gesprek is met de gemeenten en daarbij oog heeft voor de studenten en knelpunten die zich kunnen voordoen.

Advertentie