Geneeskundestudent Merel Dekker wordt eerste studentassessor College van Bestuur

Merel Dekker. Foto UU

Een student in het bestuur van de universiteit kan de collegeleden helpen een beter zicht te krijgen op het studentenperspectief. Om die reden is in het voorjaar een procedure begonnen om een studentassessor aan te stellen voor de periode van een jaar. deze functie is nieuw aan de UU. De assessor van het College van Bestuur (CvB) krijgt een vergelijkbare functie als de studenten die deze nu al vervullen bij de faculteiten.

De studentassessor gaat deelnemen aan de wekelijkse vergaderingen van het CvB, en ook aan andere vergaderingen die relevant zijn bij de beleidsontwikkeling op universitair niveau, zoals het overleg met faculteitsbesturen, en het overleg van het bestuur met de decanen. De focus van de studentassessor zal liggen op onderwijs- en student gerelateerde onderwerpen. Om goed geïnformeerd te zijn zal de assessor nauw contact onderhouden met studentassessoren in de faculteiten, studentenorganisaties en studenten in en buiten de medezeggenschap.

Deze week maakte het bestuur bekend dat de functie vanaf september vervuld gaat worden door Merel Dekker (1997). Zij was een van de vier studenten die gesolliciteerd hadden. Merel was het collegejaar 2019/2020 assessor bij de faculteit Geneeskunde. Daarnaast is ze actief bij de Nieuwe Utrechtse School, een interfacultair programma om geneeskunde ook vanuit juridisch en cultureel perspectief te bekijken en is het studentlid in de honourscommissie van de faculteit Geneeskunde. Bij de Onderwijsparade hield ze, samen met de assessor van Geowetenschappen, een korte lezing waarbij ze naar voren bracht dat studenten een verplichting hebben om betrokken te blijven bij de realiteit van de maatschappij en soms uit de universitaire bubbel moeten stappen. Ze moeten zich eerst breed en algemeen ontwikkelen, voordat zij zich gaan specialiseren in een bepaalde discipline, zeuiden de twee.

Merel heeft gesolliciteerd naar de functie omdat de ervaring als assessor bij Geneeskunde haar zo goed is bevallen. “Je bent heel goed op de hoogte van wat er speelt en je krijgt de kans om al in een vroegtijdig stadium het studentenperspectief naar voren te brengen.” Wat een student belangrijk vindt, zal ze deels halen uit haar eigen ervaring als student, maar ze wil ook goed luisteren naar andere studenten. Zo zoekt ze contact bij de assessoren van de faculteiten, Utrechtse studentenorganisaties en in haar eigen omgeving. “Ik zit zelf bij de Utrechtse Studenten Big Band. Daar zitten ook veel studenten in en zo kan ik opvangen wat verschillende studenten belangrijk vinden.”

Het College van Bestuur is blij met de komst van Dekker. “Ik denk dat de inbreng van een student de besluitvorming kan verbeteren”, zegt collegevoorzitter Anton Pijpers. “We hebben in het strategisch plan afgesproken dat we nieuwe wegen gaan zoeken om de gemeenschap beter te betrekken bij ons beleid. Dit is een voorbeeld van hoe we dat in de praktijk willen brengen. Rector magnificus Henk Kummeling: “Bij de faculteiten kennen we al langer assessoren. Als decaan had ik daar heel veel aan.”

Het College van Bestuur zal het werken met een student-assessor in het voorjaar 2022 evalueren, voordat de werving voor een nieuwe assessor wordt gestart.

Advertentie