Geneeskundestudenten gaan procederen tegen UU na mislopen basisbeurs

Het Hijmans van den Berghgebouw van de geneeskundeopleiding in Utrecht (Foto: Wikimedia Commons/Kelonios)

Achttien studenten geneeskunde willen alsnog een basisbeurs en gaan procederen tegen de Universiteit Utrecht. Ze krijgen steun van het Landelijk Studenten Rechtsbureau.

De studenten konden pas per 1 september aan hun driejarige masteropleiding beginnen, terwijl medestudenten zich al een maand eerder mochten inschrijven. De studenten lopen hierdoor drie jaar basisbeurs mis, oftewel zo’n 10.000 euro: per 1 september is de basisbeurs afgeschaft voor nieuwe bachelor- en masterstudenten.

De studenten zijn ongelijk behandeld, stelt het rechtsbureau, want ze liepen hun ‘studievertraging’ op door een willekeurige werkgroepindeling. Ze konden hun coschappen pas na 1 augustus afronden, terwijl anderen al in juli klaar waren.

De universiteit is bovendien nalatig geweest, betogen ze. Die had immers kunnen toetsen of de studenten misschien al genoeg kennis, inzicht en vaardigheden bezaten om een maand eerder te worden toegelaten tot de masteropleiding. Het bachelordiploma is niet het enige toegangskaartje tot de masteropleiding. Daar zijn studenten niet over voorgelicht.

De achttien studenten willen met terugwerkende kracht per 1 augustus worden ingeschreven, zodat ook zij recht hebben op een basisbeurs.

De zaak gaat eerst naar het college van beroep voor de examens van de Universiteit Utrecht. Als die de eis van de studenten afwijst, moeten ze naar de landelijke onderwijsrechter stappen. De Utrechtse opleiding geneeskunde is overigens de enige in Nederland die studenten al in het derde jaar van het bachelorprogramma aan coschappen laat beginnen.

Advertentie