Genomineerde studenten prikken vorkje met rector en nieuwe voorzitter

Alle studenten die in aanmerking komen voor de twee UU-studentenprijzen samen (Foto: Ivar Pel)

Ze waren allemaal aanwezig, fysiek of virtueel. De genomineerden voor de jaarlijkse universitaire studentprijzen kwamen dinsdag bijeen; het college van bestuur trakteerde op een lunch.

Ieder jaar reikt de UU twee prijzen uit om studenten te motiveren zich binnen en buiten hun studie te laten gelden. Eén prijs is bestemd voor een student of een studentenorganisatie die uitblinkt door bestuurlijke of maatschappelijke activiteiten, een andere prijs gaat naar de student die de beste masterscriptie schreef. De genomineerde studenten mogen kort voor de zomer aanschuiven voor een lunch met het universiteitsbestuur. Dinsdag was het weer zover.

Voor de prijs voor de beste ‘actieve’ studenten kwamen 14 voordrachten binnen. Een jury wist uiteindelijk drie nominaties te selecteren. Rector Bert van der Zwaan en collegevoorzitter Marjan Oudeman mochten allereerst het bijna voltallige bestuur van Enactus verwelkomen. Dankzij studentenorganisatie Enactus, voorheen SIFE, zijn verschillende sociale ondernemingen in Utrecht van de grond gekomen. Zo werd Stichting Kookeiland opgezet, een project waarbij vrouwen uit achterstandswijken de catering voor bedrijven verzorgen.

Ook masterstudent Energy Science Luuk Veeken maakt kans op de prijs. Luuk is opmerkelijk actief op het vlak van duurzaamheid, gezondheidszorg en ondernemerschap. Zo schreef DUB al eerder over zijn inspanningen voor de Student Consultancy Group en voor de Kairos Society Europa. Maar Luuk is bijvoorbeeld ook betrokken bij de Nudge Leadership Challenge.

Student Bestuurs- & Organisatiewetenschappen en Natuur- & Innovatiewetenschappen Anne Marie Droste en student Informatiekunde Wouter Witvoet waren via een skypeverbinding virtueel aanwezig. De twee zitten samen in het eerste studentbestuur van de Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) en verblijven nu met de deelnemende studenten in Taipei.

Anne Marie en Wouter leiden daarnaast de stichting Beyond West, die onder meer een reis naar Noord-Korea voorbereidt. Wouter is verder mede-oprichter van de Utrecht University Business Course , Anne Marie nam afgelopen jaar  deel aan de Nationale Denktank.

Ook de drie genomineerden voor de prijs van de beste scriptie gaven dinsdag acte de présence. Zij werden door een jury gekozen uit 19 voorgedragen afstudeerwerken.

Masterstudent History and Philosophy of Science Pablo Acuna Luongo ging in zijn scriptie uitvoerig in op de wetenschapsfilosofische literatuur rondom empirisch equivalent theorieën. Hij maakte bovendien een studie van de theorieën van Einstein en van Lorentz, die een historisch voorbeeld zijn van twee modellen die alle beschikbare data op verschillende wijze verklaren.

De tweede genomineerde is Arne Hillebrand, student Computing Science. Hij bestudeerde hoe een 3D-omgeving optimaal kan worden opgesplitst in verschillende 2D-lagen. Door zijn onderzoek zijn efficiëntere simulaties van grote mensenmassa’s mogelijk, bijvoorbeeld van de bezoekers van Koninginnedag of  van een voetbalstadion.

Masterstudent Methoden en Statistiek Silvia Rietdijk ontwikkelde een nieuwe methode voor de analyse van zogenaamde intensieve longitudinale data, de resultaten van een groot aantal herhaalde metingen bij meerdere personen. Dergelijke analyses zijn in opkomst omdat bijvoorbeeld psychologen zo meer inzicht kunnen krijgen in complexe emotionele processen en de verschillen tussen mensen op dit vlak.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de opening van het academisch jaar op 2 september in de Domkerk en krijgen, naast een oorkonde en een replica van de Sol, de zonsculptuur voor het Academiegebouw, een geldbedrag van 1500 euro.

Advertentie