Genomineerden voor beste masterscriptie zijn bekend

Groepsfoto van de genomineerden voor de Studentenprijzen 2013-2014

Voor de prijs van de beste masterscriptie van de Universiteit Utrecht waren er zestien kandidaten. Uiteindelijk zijn er drie genomineerd voor de studentenprijs. De jury was erg enthousiast over de kwaliteit van de scripties.

De drie kanshebbers op de studentenprijs Beste masterscriptie komen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Bètawetenschappen en Geowetenschappen. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de opening van het Academische Jaar op 1 september 2014. De student met de beste masterscriptie ontvangt een oorkonde, een geldbedrag en een replica van de Sol die voor het Academiegebouw staat.

Katherine onderzoekt de Afrikaanse industrialisatie

Katherine Frederick heeft haar masterscriptie geschreven over de industrialisatie in Afrika. Maarten Prak van de faculteit Geesteswetenschappen droeg de studente van de researchmaster Modern History, Social & Economic History voor.

De titel van haar scriptie luidt: Global Competition in the Local Marketplace: The Impact of Foreign Cotton Cloth Imports on British West African Cotton Textile Industries During the Pre-Colonial and Colonial Eras. Met haar onderzoek betoogt Katherine onder meer dat de daling van de slavenhandel en de daarmee samenhangende daling van de import van textielproducten, kansen moet hebben gecreëerd voor Afrikaanse textielproducenten om hun markpositie in de negentiende eeuw te herstellen.

De jury is zeer onder de indruk van de vraagstelling en van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek in deze scriptie, met name van het zeer uitgebreide archiefwerk.

Marries ontwikkelt nieuwe methode

Marries van de Hoef ontwikkelde een nieuwe methode om digitale beelden te genereren, vooral driedimensionale zoals toegepast in onder andere animatiefilms en videogames. De masterstudent Informatica, Game & Media Technology van de faculteit Bètawetenschappen is voor zijn masterscriptie dat hij hierover schreef, voorgedragen door Gerard Barkema. 

De masterscriptie Real-Time Dynamic Radiosity for High Quality Global Illumination valt op bij de jury door Marries’ zelfstandige uitwerking en het zelfstandig opzoeken van eigen bronnen in de Verenigde Staten.

Casper onderzoekt toestand planeet van gebied Indonesië

Casper Pranger heeft zijn scriptie geschreven over een onderzoek naar de huidige geodynamische toestand van de planeet in het Banda-gebied in Indonesië. De student Aardwetenschappen is voorgedragen door Hans de Breseer.

De Banda-subductie is uniek in de wereld vanwege zijn korte ontstaansgeschiedenis en sterk afwijkende geometrie wat tot veel hypothesen heeft geleid betreffende de oorsprong van deze nog steeds heel actieve subductie, het wegduiken van een oceanische plaat onder een andere plaat. Met zijn onderzoek geeft Casper als eerste in de wereld een aanzet tot voorspellen van de huidige deformatie- en spanningstoestand van de Banda-subductiezone en maakt daarmee een eerste koppeling meet tot op heden slecht begrepen observaties. Hiervoor gebruikt hij geavanceerde software, aangevuld met eigen ontwikkelingen en onderzoeken.

Caspers masterscriptie Computersimulaties van de hedendaagse subductiedynamiek in de Banda-regio, Zuidoost-Indonesië viel bij de jury op door Caspers zelfstandige werkwijze en de originaliteit en relevantie van zijn gekozen onderwerp.

Advertentie