Het nieuwe kantoorgebouw (rechts) zal de ingang delen met het Gemeenschappelijk Milieulaboratorium (midden) en het TNO/Deltares-gebouw (links). Ontwerp: architectenbureau Inbo.

Geo-medewerkers verhuizen in 2017 naar nieuw kantoor

Body: 

Het nieuwe kantoorpand voor medewerkers van de faculteit Geowetenschappen gaat acht etages tellen en moet medio 2017 klaar zijn. Met het vertrek van de Geo’s komt het Van Unnikgebouw zo goed als leeg te staan.

Het nieuwe kantoorpand voor medewerkers van de faculteit Geowetenschappen gaat acht etages tellen en moet medio 2017 klaar zijn. Met het vertrek van de Geo’s komt het Van Unnikgebouw zo goed als leeg te staan.

Het definitieve ontwerp van het nieuwe kantoorpand voor de faculteit Geowetenschappen kreeg onlangs groen licht van het college van bestuur. Bedoeling is om in de zomer van 2015 te beginnen aan de bouw. 

Op de begane grond van het nieuwe Geo-kantoor komen een fietsenstalling en een bedrijfsrestaurant. De eerste etage krijgt werkgroepruimtes voor masterstudenten en computerruimtes voor gebruik van de specifieke software die veel rekenkracht vergt. De werkkamers van medewerkers komen op etages etages 2 tot en met 7. 

Het nieuwe kantoorgebouw komt aan de Princetonlaan te liggen. De ingang wordt gedeeld met het al bestaande TNO/Deltares-gebouw en het Gemeenschappelijk Milieulaboratorium (GML). Het GML huisvest laboratoria voor chemisch onderzoek en wordt begin 2015 officieel geopend. 

In het nieuwe kantoorpand is plaats voor alle medewerkers van de Geo-faculteit. Momenteel zitten de verschillende departementen nog verspreid over De Uithof. Zo zitten de geografen en de milieuwetenschappers in het Van Unnikgebouw. Na hun vertrek in 2017 komt dat gebouw zo goed als leeg te staan. Het is nog onduidelijk wat er na 2017 met het Van Unnik gebeurt.

In het nieuwe kantoorgebouw zullen medewerkers veel vaker een kamer moeten delen. Om de kosten van huisvesting te beperken is namelijk gekozen voor minder ruimte per medewerker. Faculteitsdirecteur Chris Marcelis: "Medewerkers krijgen minder vierkante meters tot hun beschikking dan nu en moeten vaker ruimtes delen. Daartegenover staan betere voorzieningen om af te stemmen en te ontmoeten."

Net als in het Van Unnik en het Aardwetenschappengebouw kunnen studenten zonder pasje gewoon binnenlopen en op de deur van een docent kloppen. Aanvankelijk werd wel gespeculeerd over een pasjessysteem, maar dat is er - mede op aandringen van de faculteitsraad - niet gekomen. 

Later kan indien gewenst nog besloten worden om bepaalde delen van het pand toch af te sluiten. Marcelis: "Het gebouw is zodanig ontworpen dat we later de toegang nog zouden kunnen beperken." 

In de noordwesthoek van De Uithof wordt flink gebouwd. Medio 2015 zullen de eerste geo- en bètastudenten college krijgen in het nieuwe onderwijscentrum dat nu gerealiseerd wordt. In dat jaar wordt eveneens gestart met een renovatie van het Minnaertgebouw.

Voor de meer fysische experimenten van Geo-onderzoekers wordt het voormalige Van de Graafflab gerenoveerd. Dit lab gaat waarschijnlijk het Earth Simulation Lab (ESL) heten. Het is de bedoeling dat dit lab in 2017 wordt opgeleverd.

Facebook Twitter Whatsapp Mail