Georaad stemt impopulaire herkansingsregel weg

Body: 

Studenten van de faculteit Geowetenschappen kunnen komend studiejaar weer herkansen vanaf een 4 in plaats van een 5. De faculteitsraad veegt de impopulaire herkansingsregel van tafel.

Studenten van de faculteit Geowetenschappen kunnen komend studiejaar weer herkansen vanaf een 4 in plaats van een 5. De faculteitsraad veegt de impopulaire herkansingsregel van tafel.

Geostudenten trokken afgelopen dinsdag aan het langste eind in de vergadering van de faculteitsraad. Zij wilden een soepelere herkansingsregel en kregen die, zeer tegen de wil van het bestuur en het merendeel van de de docenten in de raad.

De faculteitsraad stemde met negen tegen zes stemmen voor versoepeling van de herkansingsregel in de onderwijs- en examenregeling (OER). Om dat te bereiken kregen de acht aanwezige studenten steun van een medewerker van het ondersteunend personeel en een docent die zich onthield van stemming.

Gevolg: vanaf komend studiejaar krijgen geostudenten weer de herkansingsregel die ook geldt bij andere faculteiten. Namelijk: een 4 of hoger als eindcijfer geeft recht op een herkansing.

Geowetenschappen had de grens in 2010 als pilot opgetrokken naar een 5 om “studenten harder te laten werken, meer uit te dagen en het niveau te verhogen”. Eerst bij de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, later in de gehele faculteit.

En ja, sinds de invoering van de pilot boeken de studenten betere resultaten, blijkt uit cijfers die het faculteitsbestuur dinsdag presenteerde (pdf). Het percentage direct geslaagden is bij alle departementen met enkele procenten gestegen, al is onduidelijk of dit het gevolg is van de 4-5-pilot.

Bestuur en docenten vinden het jammer dat de strenge herkansingsregel van tafel gaat. Studenten die na meerdere toetsmomenten lager dan een 5 gemiddeld staan, hebben er met de pet naar gegooid en verdienen geen herkansing, vinden zij. “Ik wil me bezighouden met goede studenten”, zei sociaal geograaf Kees Terlouw dinsdag in een stemverklaring. 

Voor de studentgeleding in de raad was de mening van de achterban doorslaggevend om te stemmen voor versoepeling van de herkansingsgrens. Uit een door de studentraadsleden zelf georganiseerde enquête (pdf) blijkt dat dat ruim 70 procent van de geostudenten tegen de 5-regeling is.

Facebook Twitter Whatsapp Mail