Directe actie van SSH is nodig

Gevel Cambridgelaan is brandgevaarlijk

Naar aanleiding van de grote brand in Londen in de Grenfell Tower in 2017 moesten alle gemeenten van Nederland onderzoek doen om risicovolle gebouwen in kaart te brengen. Ook de gemeente Utrecht deed dat. In 2021 bleek dat drie gebouwen onder de hoogste risicofactor vielen. Deze week schreef het gemeentebestuur een brief waaruit blijkt dat momenteel alleen de hoogbouw van de Cambridgelaan niet voldoet aan de brandveiligheidseisen.

Brandwacht
Een onafhankelijk bureau deed de laatste maanden onderzoek en half juni zijn de resultaten bekend gemaakt. Daaruit bleek dat het materiaal van de gevel zeer goed brandbaar is en dat er dus een groot gevaar bestaat voor snelle uitbreiding van de vlammen bij een eventuele brand.

Naar aanleiding van het onderzoek was er contact tussen de gemeente en de SSH. Er moest per direct actie ondernomen worden. Deze week zijn de werkzaamheden al begonnen. Zo komen er extra brandwerende gevelplaten, worden de ramen in de trappenhuizen branddicht afgedicht en worden de vluchtroutes nog eens extra gecontroleerd. Ook komt er controle op alle brandblussers en komt er een extra sprinklersysteem. Daarnaast is er een brandwacht aangesteld die het pand buiten kantooruren in de gaten houdt en zo nodig direct 112 kan bellen.

Vluchtroutes
Ook zullen de bewoners erop aangesproken worden extra te letten op het vrij laten van de vluchtroutes en extra voorzichtig te zijn om brand te voorkomen. Woensdag is er een bewonersbijeenkomst waarin de bewoners geïnformeerd worden en vragen kunnen stellen.

Volgens de SSH was het onderzoek door het onafhankelijk bureau essentieel om te weten wat precies de risico’s zijn. Nadat dit rapport half juni beschikbaar kwam ,is er meteen contact opgenomen met de gemeente en is er actie ondernomen.

De maatregelen van nu zijn noodacties om direct de brandveiligheid te verbeteren. Daarnaast zal gekeken worden wat er nodig is om de gevel van de Cambridgelaan structureel te laten voldoen aan de brandvoorschriften.

Advertentie