Gevluchte Syrische docenten straks weer voor de klas

Leiden biedt plek aan vijftien vluchtelingen en leidt ze op tot docent voor de vakken informatica, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Eenmaal afgestudeerd hebben ze een “beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid”, wat inhoudt dat ze alleen aan de onderbouw van de middelbare school mogen lesgeven.

De voorlichtingsbijeenkomst werd druk bezocht, maar niet alle vluchtelingen komen in aanmerking, zegt Henk Frencken van het Leidse onderwijsinstituut ICLON, één van de initiatiefnemers van de opleiding.

De studenten komen voor het merendeel uit Syrië, maar ook uit bijvoorbeeld Irak. Ze moeten over een verblijfsvergunning beschikken en al enigszins Nederlands spreken. Ook moeten ze in hun thuisland een opleiding op ten minste het niveau van een Nederlandse bachelor hebben afgerond.

De studenten krijgen naast vakken als didactiek en pedagogiek ook enkele maanden intensieve Nederlandse les, waarbij het eindniveau van de studenten behoorlijk hoog moet zijn (B2). Daarnaast lopen ze stage en leren ze hoe het Nederlandse onderwijsbestel in elkaar steekt.

Momenteel hebben ruim tien geschikte kandidaten zich aangemeld. “Veel mensen die de informatiebijeenkomst bezochten voldoen niet aan de criteria. Ze hebben bijvoorbeeld wel jarenlange ervaring, maar niet de juiste vooropleiding”, zegt Frencken. “Die moeten we met pijn in ons hart afwijzen.”

De Hogeschool van Amsterdam start dit voorjaar met een soortgelijke proef, waarin vluchtelingen worden opgeleid tot docent Engels aan roc’s. Zij beginnen in september al aan een tijdelijke baan.

Het ICLON hoopt dat de gemeenten meer gaan samenwerken: “Zo kan de grote groep die we moesten afwijzen wellicht elders in een ander traject worden geplaatst.”

Advertentie