Gluren bij de buren: hoe is de introductie in andere steden?

Bij de Leidse El Cid week leerden de eerstejaars traditiegetrouw de introductiedans. Foto El Cid

De persconferentie van premier Mark Rutte op 6 augustus vanwege de toename van het aantal positief geteste Nederlanders op corona, maakte het nog even spannend voor de introductiecommissies. Het hoge woord kwam eruit: de introducties mochten nog wel doorgaan, meer wel met nog meer beperkingen. Een avondprogramma kwam overal te vervallen, want activiteiten mogen niet langer door gaan dan tot tien uur ’s avonds. Ook mocht er geen druppel alcohol geschonken worden en vervielen alle (wervings)activiteiten van studentenverenigingen, inclusief de kennismakingstijd (ontgroening). Studie- en sportverenigingen mochten wel educatieve activiteiten organiseren. Het kabinet vindt de kennismaking met die verenigingen belangrijker dan kennismaken met studentengezelligheidsverenigingen.

In Utrecht had men vastgehouden aan de online introductie met enkele fysieke uitstapjes. Sommige andere steden hadden na de versoepeling van juli juist meer fysieke bijeenkomsten gepland. Maar na 6 augustus moest alles opnieuw bekeken worden. Wat zijn de uiteindelijke verschillen per studentenstad?

Rotterdam
In Rotterdam, op dit moment de grootste ‘brandhaard’ van Nederland, gaat de Eurekaweek gewoon door. Eind juli kwam dat in het geding omdat werd gezegd dat de toename in Rotterdam veroorzaakt werd door studenten. Er kwam een gesprek met de burgemeester en studenten voerden campagne dat studenten zich moesten laten testen. De Eurekaweek zal op 17 augustus starten. Het programma van de stadsintroductie was al aangepast op het coronavirus, maar is na de persconferentie van 6 augustus nog eens omgegooid.

Studenten zouden drie dagen lang rouleren tussen verschillende fysieke activiteiten, en op de vierde dag (donderdag) zou iedereen alleen digitaal kunnen deelnemen. Eind vorige week is besloten dit toch anders te doen. Drie van de vier dagen maken studenten nu volledig virtueel mee, één dag is fysiek. Zo is er elke dag een groep van duizend studenten fysiek op de been in Rotterdam, en niet meer dan dat. In kleine groepjes gaan studenten op pad, waarbij ze onderling afstand moeten houden. De Eurekaweek kost normaal ongeveer 50 euro, maar deelnemen is dit jaar (net zoals in Utrecht) gratis.

Amsterdam
De Intreeweek, bedoeld voor studenten van de Universiteit van Amsterdam, begint op 24 augustus en duurt vier dagen. De basis van de Intreeweek wordt een digitaal, virtueel platform. Tot vorige week was de organisatie nog van plan een aantal fysieke activiteiten te ondernemen met de nieuwe studenten, zoals een bezoek aan Artis, een sportdag en workshops. Alle fysieke bijeenkomsten zijn nu echter geschrapt. Wellicht heeft dat iets te maken met de vier Amsterdamse studenten die vorige week besmet bleken met het coronavirus. Voor deelname aan de Intreeweek 2020 vraagt de organisatie 20 euro.

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een eigen introductie, de Ideeweek. Die loopt van 24 tot en met 26 augustus en is dit jaar gratis. Op 18 augustus maken ze het vernieuwde programma bekend, omdat er na de persconferentie van vorige week een aantal activiteiten geen doorgang meer kunnen vinden. Het programma lijkt nu volledig digitaal te zijn.

Groningen
De KEI-week in Groningen duurt, net zoals normaal, vijf dagen en loopt van 10 tot en met 14 augustus. Je betaalt voor deelname iets meer dan 10 euro. De introductie is grotendeels online en zal vooral draaien om het informeren van de student en minder om de feestjes en sociale kennismaking met de stad. Er zijn wel een aantal fysieke bijeenkomsten, zoals een informatiemarkt en rondleidingen door de stad en in sociëteiten, waarvoor je je kunt opgeven. In Utrecht mochten studentenverenigingen géén rondleidingen geven door hun sociëteiten. Per stad kan dit anders afgestemd worden met de burgemeester en gemeente.

Leiden
De EL CID week in Leiden duurt dit jaar twee weken en loopt af op 19 augustus. De introductie is in tweeën gesplitst: van 5 tot en met 7 augustus vond alles online plaats en van 9 tot en met 19 augustus zijn er in Leiden fysieke bijeenkomsten. Ieder groepje wordt voor één fysieke dag in Leiden uitgenodigd, maar deelname aan die fysieke dag is niet verplicht. Deelname aan de El CID week kost 20 euro. Normaal duurt EL CID vijf dagen. De Leidse introductie beet het spits af en kon zich verheugen op veel mediabelangstelling. Het aanleren van de traditionele introductiedans bleef en in plaats van borrelen werd gekozen voor een picknick.

Delft
De OWee (OntvangstWeek) in Delft is ook opgesplitst in twee delen en duurt langer dan normaal. De digitale OWee is van 14 tot en met 16 augustus en het fysieke deel van 17 tot en met 23 augustus. Normaal duurt de OWee vijf dagen. De digitale OWee is grotendeels live en laat studenten kennismaken met de stad, de campus en met verschillende verenigingen. Tijdens het fysieke deel krijgen studenten de mogelijkheid om één dag naar Delft te komen om dingen van dichtbij te zien, rondleidingen te krijgen en om hun groepje echt te leren kennen. Ook organiseren studieverenigingen eerstejaarsweekenden binnen de OWee, die volgens de RIVM-richtlijnen ingevuld worden. Deelname aan de OWee is dit jaar iets goedkoper dan voorgaande jaren. Het digitale deel van de OWee kost 20 euro, deelname aan de fysieke dag (Ontvangstdag) kost 15 euro en de kosten voor de eerstejaarsweekenden zijn onderling verschillend.

Maastricht
De INKOM, de algemene introductieweek van Maastricht, vindt voornamelijk digitaal plaats tussen 17 en 21 augustus. Dat zijn even veel dagen als normaal, maar de introweek zal er heel anders uit zien dan in andere jaren. Voor deelname aan de INKOM 2020 betaal je 46 euro. Wel zal ‘een maaltijd’ gratis beschikbaar worden gesteld gedurende de week. Het programma van de INKOM is nog niet definitief. De focus ligt op online, maar waar mogelijk wil de organisatie nog wel fysieke bijeenkomsten organiseren. Normaliter kunnen aankomend studenten altijd wel logeren bij hun mentoren of groepsgenoten als ze nog geen studentenkamer hebben, maar dit jaar is dat volledig op eigen risico, schrijft de organisatie.

Tilburg
De TOP-week (Tilburg Orientation Program) in Tilburg duurt, net als andere jaren, vijf dagen en start dit jaar op 24 augustus. Normaal kost deelname aan de TOP-week 75 euro, dit jaar betaal je 10 euro. Er worden dit jaar echter geen maaltijden verstrekt, wat normaal wel in de prijs inbegrepen is. Hoofdzakelijk was de TOP-week dit jaar al als een digitaal evenement georganiseerd, maar er stonden ook nog enkele fysieke bijeenkomsten, zoals een pubquiz in het Willem II Stadion en een informatiemarkt, in de planning. Dat is na de persconferentie vorige week aangepast. Er zijn nu nog maar drie fysieke bijeenkomsten, waarbij je je moet registreren in een tijdslot en vol = vol.

Nijmegen
De RU Intro (Radboud Universiteit Introductie) is dit jaar ingekort van acht naar vier dagen. De intro start op 23 augustus en kost 20 euro. De hoofdmoot aan activiteiten is digitaal en sommige opleidingen bieden ook fysieke bijeenkomsten aan.

Eindhoven
De introductieweek van bacheloropleidingen in Eindhoven vindt plaats van 17 tot en met 21 augustus en kost 25 euro. De intro vindt deels online en deels fysiek op de campus plaats, waarbij de eerstejaarsstudenten in groepen zijn verdeeld om het aantal bezoekers op de campus te verlagen. Hoeveel er daadwerkelijk nog fysiek plaats gaat vinden, is niet duidelijk.

Enschede
In Enschede duurt de introductie acht dagen en start op 19 augustus. Dit jaar kost deelname 10 euro. Het grootste deel van de intro is online, maar in het programma staan ook nog een groot aantal (concept)activiteiten gepland die fysiek zijn. Fysieke activiteiten die bijvoorbeeld nog in de planning staan, zijn een foodtruckdiner, bezoek aan studentenverenigingen, een fysiek feestje in kleine groepjes met een DJ op livestream en een bezoek aan een bierbrouwerij. Vermoedelijk worden deze fysieke activiteiten nog aangepast, omdat ze volgens de kaderen van het kabinet niet meer toegestaan zijn.

Wageningen
De AID (Annual Introduction Days) in Wageningen zijn opgedeeld in twee groepen, waarvan de eerste start op 13 augustus. De introductie duurt vier dagen en het kost 47,50 euro om (fysiek) deel te nemen. In die prijs zijn ook lunch- en dinermaaltijden inbegrepen. Om alleen deel te nemen aan het digitale deel van de AID, betaal je 5 euro. De fysieke AID gaat in aangepaste vorm door na de persconferentie van 6 augustus. Hoe het nieuwe programma er precies uit ziet, is nog niet bekend.

Advertentie