Goed schrijven leer je straks van een student-assistent in de UB

Het 'leesplankje' leerde generaties lezen en schrijven. Foto: wikipedia.org/Mork

Utrechtse studenten kunnen waarschijnlijk vanaf september hun schrijfvaardigheid bijspijkeren via een nieuw Center for Academic Skills. Vijftien student-assistenten gaan vanuit de twee vestigingen van de Universiteitsbibliotheek mede-studenten helpen betere essays en scripties te schrijven.

Het nieuwe centrum is een idee van studenten in de Uraad. Zij pleiten al langer voor hulp aan studenten die moeite hebben met de Nederlandse taal of met het schrijven van goed gestructureerde stukken. De studentleden vinden het onwenselijk dat studenten steeds vaker commerciële bureaus inschakelen voor ondersteuning.

In een nota (pdf) die volgende week in een commissie van de Universiteitsraad besproken wordt, staat dat studenten met schrijfproblemen straks naar een nieuw universitair centrum voor academische vaardigheden kunnen stappen. Ze kunnen dan online oefenen binnen een digitale leeromgeving of feed back vragen op hun eigen essays en scripties. Maar ze kunnen ook naar een van de twee universiteitsbibliotheken gaan voor een individuele sessie met een student-assistent. Deze is speciaal getraind om studenten te helpen met het schrijven van artikelen.

De student-assistenten worden geïnstrueerd en begeleid door een didactisch specialist, maar de vraag rijst in hoeverre studenten in staat zijn de schrijfvaardigheid van andere studenten te verbeteren. Volgens Uraadslid Rik Vangangelt wijzen ervaringen aan de Nijmeegse universiteit uit dat dit student-assistenten meestal heel goed lukt.

“Als student-assistent moet je vooral sociaal capabel zijn", zegt Vangangelt. "Een docent zet een rode streep omdat hij het stuk wil verbeteren, de student-assistenten willen niet het stuk verbeteren maar de student. Bovendien gaat het meestal om veel voorkomende vragen: wat doe je aan een gebrekkige opbouw, aan kromme zinnen of aan een conclusie die niet aansluit bij de hoofdvraag?”

Het plan lijkt op goedkeuring van het universiteitsbestuur te kunnen rekenen. Dat is opvallend, want op een eerder voorstel voor het inrichten van een schrijfcentrum werd dit najaar nog afwijzend gereageerd. De schrijfvaardigheid werd tijdens reguliere cursussen door reguliere docenten al aangepakt, vond het CvB. Een schrijfcentrum zou bovendien alleen goede ambitieuze studenten trekken. En dus niet de groep die echt hulp nodig heeft.

Daar denkt het universiteitsbestuur nu iets anders over. De signalen dat eerstejaars studenten vaak met een gebrekkige taalvaardigheid aan hun universitaire studie beginnen, worden steeds sterker. Het CvB wil daarom dat er binnen alle opleidingen meer aandacht komt voor het verbeteren van de taalvaardigheid. Om die reden kreeg een pilot bij vijf grote opleidingen dit voorjaar een universitaire stimuleringssubsidie. De opleidingen gaan binnen dat project de achterstanden van studenten structureel aanpakken.

Een universitair centrum kan dienen als achtervang voor studenten die - ondanks de toegenomen aandacht van de eigen docenten voor de schrijfvaardigheid - grote moeite blijven houden met academisch schrijven, zo denkt het CvB nu. Opleidingen kunnen deze studenten dan verwijzen naar het centrum. De Uraadsleden werden daarom gevraagd de eerdere plannen verder uit te werken. Het universiteitsbestuur bespreekt de nieuwe nota binnenkort met de faculteitsdecanen.

De initiatiefnemers willen graag al in september beginnen met het nieuwe centrum. In eerste instantie zullen de diensten zich richten op schrijfvaardigheid. In de toekomst moeten studenten ook voor het trainen van andere academische vaardigheden (presenteren, communiceren) terechtkunnen in de bibliotheekvestigingen.

Het is overigens de bedoeling dat niet alleen studenten maar ook docenten bij het centrum kunnen aankloppen, bijvoorbeeld voor vragen over de manier waarop vaardigheden kunnen worden aangeleerd of getoetst. Promovendi, maar ook gevorderde wetenschappers, moeten geholpen gaan worden bij het schrijven van artikelen en peer reviews.

De kosten van het nieuwe initiatief zijn jaarlijks zo’n 280.000. Een coördinator met kennis van de didactiek van academische vaardigheden moet leiding gaan geven aan het centrum.

Ook een minister gaat wel eens in de fout
In het nieuwe Utrechtse centrum zal er veel aandacht zijn voor ´academisch´ schrijven: verbanden leggen, structureren, argumenteren etcetera. Maar ook studenten die moeite blijven houden met basisspelling en grammatica kunnen er terecht. En daar hoef je je dus echt niet voor te schamen. Zelfs de minister van Onderwijs kan de mist ingaan met een verwijswoord. Hier een fragment uit een van haar blogs op de site van het ministerie van OCW.

 

Advertentie