Gratis Nederlandse les voor buitenlandse studenten

 In een poging internationale studenten aan Nederland te binden, biedt de Rijksuniversiteit Groningen hun vanaf januari 2013 een gratis cursus Nederlands aan.

“Veel buitenlandse studenten gaan na het behalen van hun diploma weer terug naar huis”, vertelt Berna de Boer van het Talencentrum van de RuG, dat de cursus aanbiedt. De hoop is dat afgestudeerden zich meer verbonden voelen met Nederland wanneer ze de taal spreken, en hier blijven met al hun kennis. “Maar ook als ze wel terugkeren, zijn ze van toegevoegde waarde als ambassadeurs van Nederland en de taal.”

Alle internationale studenten die beginnen aan een niet-Nederlandse bachelor, master of PhD-opleiding krijgen 50 uur gratis les. Uitwisselingsstudenten komen niet in aanmerking voor de regeling. Als de 50 uren op zijn, moeten studenten zich kunnen redden in het Nederlands. “Ze kunnen dan dingen als de weg vragen, overleggen met de huisarts en iets kopen op de markt”, aldus De Boer.

Overigens krijgen Duitse studenten in de gratis 50 uur meer stof te verwerken dan andere buitenlanders. Zij kunnen in dezelfde tijd niet alleen een basiscursus afronden, maar ook een vervolgcursus doen.

Internationaliseringsorganisatie Nuffic is blij met het initiatief. “Uit onderzoek onder alumni blijkt dat ze meer behoefte hebben aan binding met Nederland en de cultuur. Taal is belangrijk om dat tot stand te brengen”, aldus een woordvoerder. Ook hij verwacht dat studenten die goed Nederlands spreken, in het buitenland van meer waarde zijn dan studenten die dat niet doen. 

De RuG telt op dit moment iets meer dan 4300 internationale studenten. Het Talencentrum verwacht op jaarbasis rond de duizend buitenlanders die graag Nederlands willen leren.

Advertentie