Greenovation Challenge zoekt een uitvoerbaar, duurzaam UU-idee

In aanloop op de klimaattop in Parijs is er aan de Universiteit Utrecht extra aandacht voor duurzaamheid. De Green Office en de Universiteitsraad hebben de wedstrijd Greenovation Challenge uitgeschreven en op University College Utrecht is er de Sustain Ability Week.

Van 30 november tot en met 11 december is er de VN klimaattop in Parijs waar wereldleiders praten over een duurzamere wereld. Ook op kleinere schaal kunnen we bijdragen aan een beter milieu, zeggen de Green Office Utrecht en de Universiteitsraad. Ze hebben de handen ineen geslagen en organiseren de Greenovation Challenge op zoek naar duurzame ideeën voor de Universiteit Utrecht. Het winnende idee wordt uitgevoerd.

Het initiatief voor de wedstrijd komt van Berit Quist, lid van de Universiteitsraad en student Diergeneeskunde. Zij wil met deze wedstrijd de kloof dichten tussen het universitaire bestuur enerzijds en de studenten en medewerkers anderzijds door te laten zien dat je als student en medewerker met jouw idee invloed kan uitoefenen op het universitaire beleid. Ook hoopt de U-raad met de wedstijd het talent en de expertise van studenten en medewerkers in te zetten om de duurzaamheidsvraagstukken van de universiteit op te lossen. “Waarom externen inhuren als er binnen de universiteit ook al zoveel kennis aanwezig is?”

In dit project werkt de U-raad samen met de Green Office, een platform gehuisvest in De Uithof dat met hulp van studenten en medewerkers de universiteit duurzamer wil maken. De Greenovation Challenge past dus heel goed bij het groene kantoor dat de komende twee weken alle UU’ers over de wedstrijd informeert, zegt Luc Baardman, stagiair bij de Green Office en vierdejaars student sociale geografie.

Op de vraag of Berit en Luc zelf nog ideeën hebben voor een duurzamere universiteit willen ze allebei geen concreet antwoord geven. De U-raad wil de studenten en medewerkers alle ruimte geven hun creativiteit de vrije loop te laten. Luc noemt het doven van de lichten in een gesloten gebouw als voorbeeld, maar geeft direct aan te hopen op meer originele ideeën.  

Een inzending moet dus verrassen, vernieuwen én haalbaar zijn, zeggen Berit en Luc. Het winnende idee is in staat om de stap te maken tussen het signaleren van een ergernis of een probleem en het daadwerkelijk oplossen hiervan. Een concreet en uitgewerkt idee heeft dus alvast een streepje voor, geeft Luc aan.

Een vijfkoppige jury, waar Berit en Luc ook beiden in zitten, kiest de beste tien voorstellen uit. De tien bedenkers moeten hun idee pitchen op de nieuwjaarsborrel van de Green Office in januari. Hier wordt ook de winnaar gekozen. Behalve dat het idee wordt uitgevoerd, wint degene met het beste idee een Waka Waka base (Power & Light Solar Station|). Wie een duurzaam idee heeft, kan deze voor 8 december insturen naar de Green Office.

Duurzame week op UCU
Op University College Utrecht is van maandag 23 tot en met vrijdag 27 november de Sustain Ability Week waar alle studenten en medewerkers welkom zijn. De week is georganiseerd door een groep UCU-studenten die de klimaatverandering onder de aandacht wil brengen. Ze hopen studenten en medewerkers handvatten te bieden om zelf iets tegen de klimaatverandering te doen, zowel op het persoonlijke- als professionele vlak.

De duurzame week begint maandag met een symposium. Daarna zijn er een careers fair met duurzame bedrijven zoals Sola Road, Social Trade Organisation Stro en Inspired Ambition en workshops van studenten over bijvoorbeeld Urgenda. Ook is er een voorstelling van de Earth Monologues. De week eindigt voor UCU-studenten met een feest waarvan de feestzaal versierd wordt met afval die tijdens de duurzame week is achtergebleven.

Advertentie