Groen licht voor nieuwe indeling Sociale Geografie en Planologie

Wetenschappelijke staf die succesvol zijn in het aantrekken van extern onderzoeksgeld, of die die potentie hebben, worden in een van twee op onderzoek gerichte groepen geplaatst.

De nieuwe koers voor het departement Sociale Geografie en Planologie wordt gesteund door de faculteitsraad. Het wetenschappelijk personeel wordt de komende maanden over drie nieuwe onderzoeksgroepen verdeeld.

Door het positieve advies kan begonnen worden met de nieuwe indeling van het departement Sociale Geografie en Planologie zoals die in december werd bekendgemaakt. Het departement zal dan bestaan uit twee onderzoeksgroepen en één groep die vrijwel uitsluitend onderwijs geeft.

De nieuwe organisatiestructuur moet er voor zorgen dat het departement een steviger onderzoeksprofiel krijgt, gecentreerd rond het thema Urban Futures. Nu presteren twee onderzoeksgroepen namelijk ondermaats. Er worden weinig externe subsidies binnengehaald om promovendi aan te stellen.

Plan is om het wetenschappelijk personeel vanaf 2017 te verdelen over drie groepen. Twee groepen (één met een “sociaal ruimtelijk” hoofdthema, de ander met een “economisch ruimtelijk” thema) krijgen een gecombineerde onderzoeks- en onderwijstaak. De wetenschappelijke staf in deze groep krijgt een aanstelling met minimaal 40 procent onderzoekstijd. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in nieuw wetenschappelijk personeel. 

Het personeel in de derde groep zal zich vrijwel hoofdzakelijk op onderwijs richten: de staf geeft onderwijs, werkt aan onderwijsinnovaties en doet aan valorisatie op het gebied van onderwijs. Medewerkers in deze groep krijgen 20 procent tijd voor onderzoek, maar dit onderzoek moet wel “onderwijsgebonden” zijn.

Wie in welke groep terechtkomt, is nog niet bekend. Daarover valt in de komende maanden een besluit. Belangrijk criterium bij de keuze is “acquisitiepotentieel”, blijkt uit de indelingscriteria die deze week met de faculteitsraad van Geowetenschappen besproken zijn. Wetenschappelijke staf die succesvol zijn in het aantrekken van extern onderzoeksgeld, of die die potentie hebben, worden in een van twee op onderzoek gerichte groepen geplaatst. Ook is noodzakelijk dat het huidige onderzoek aansluit bij het toekomstige profiel Urban Futures.

Het faculteitsbestuur beloofde deze week op aandringen van de faculteitsraad om goed te communiceren bij de herplaatsing van personeel en om redelijke overgangstermijn te hanteren voor het schuiven met onderwijstaken. Bovendien drong de raad erop aan dat ook beroep op de indeling mogelijk moet zijn op grond van inhoudelijke argumenten. Na die toezeggingen besloot de raad positief te adviseren over de plannen. 

Advertentie