Groningen krijgt gedragscode ontgroeningen

Leden Utrechtse studentenvereniging in de Domkerk. Foto; Maarten Hartman

De gedragscode volgt op verschillende incidenten bij studentenvereniging Vindicat afgelopen jaar. Een voormalig lid wordt vervolgd vanwege mishandeling van een eerstejaars student, die hersenoedeem opliep tijdens de ontgroening.

In de gedragscode van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen staat dat geweld, discriminatie, machtsmisbruik en vernedering tijdens de ontgroening verboden zijn. Ook mag aspirant-leden geen geheimhoudingsplicht worden opgelegd.

De gedragscode is nieuw in Groningen. In andere steden (bijvoorbeeld in Maastricht en Amsterdam) is zo’n code al eerder ingevoerd.

De Groningse studentenverenigingen moeten incidenten bovendien melden bij de Advies Commissie Introductiedagen (ACI). Die commissie kan de colleges van bestuur informeren, die op hun beurt kunnen besluiten om aangifte te doen of zelf een sanctie op te leggen, al naar gelang “de ernst en de aard van het voorval”.

Deze ACI bestond al wel, maar voelde zich machteloos. Dat zou komend jaar dus anders moeten zijn. De gedragscode moet leiden tot een cultuuromslag.

Overigens buigt een speciale externe commissie zich over de ontgroeningen bij Vindicat. Begin juni komt zij met een oordeel. Deze commissie zal ook haar licht laten schijnen over de gedragscode, die nog kan worden aangescherpt.

Advertentie