Groningse universiteit past plannen voor Chinese campus aan

Het uit 2015 stammende voornemen van de RUG om een campus te starten in Yantai zorgde voor veel ophef. Tot in de Tweede Kamer werd er gedebatteerd over de vraag of zo’n ‘megalomane’ uitbreiding van een Nederlandse universiteit wel wenselijk was.

Uiteindelijk stemden de Tweede en Eerste Kamer ermee in, op voorwaarde dat de academische vrijheid op de campus in China gewaarborgd zou zijn en er een rampenplan zou komen voor het geval de plannen op niets uitdraaien.

Bezorgd
Het plan dat het bestuur enkele maanden later indiende, kon de Groningse universiteitsraad niet overtuigen. Een meerderheid miste een goede financiële onderbouwing en bleef bezorgd over de academische vrijheid op de campus. Het bestuur besloot daarop een nieuw plan te maken dat na drie maanden aan de raad kon worden voorgelegd.

Het universiteitsbestuur krabbelt daarin flink terug. In de oorspronkelijke plannen mikte de universiteit op 10.000 studenten, maar dat aantal is nu teruggeschroefd naar 4000. Gaat dat allemaal goed, dan kan de RUG-vestiging alsnog worden uitgebreid.

Ook beschrijft het plan wat de financiële en praktische gevolgen voor studenten en docenten zijn als de RUG China onverhoopt moet verlaten.

Verder neemt de RUG een aantal maatregelen die de academische vrijheid op de campus moeten waarborgen, zoals een directe, veilige internetverbinding met Yantai. Academische vrijheid is volgens het bestuur dermate belangrijk dat die voortdurend gemonitord zal worden. Afspraken erover blijven in de praktijk ook van kracht “bij eventuele wetswijzigingen of bij (vermoed) ingrijpen van buitenaf”, verzekert het bestuur.

Verkeerde indruk
In het plan staat niet langer dat de campus in China een oplossing kan bieden voor de teruglopende studentenaantallen bij de RUG. Volgens het bestuur kan dit argument ten onrechte “de indruk wekken dat het de RUG gaat om kwantiteit, terwijl het tegenovergestelde waar is: het belangrijkste doel van het project is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren”.

De door de raad bekritiseerde financiële onderbouwing van de plannen is “verder gespecificeerd, onderbouwd en verruimd”. Er is meer budget vrijgemaakt voor onderwijs en onderzoek, mede dankzij extra geld uit China. De aangepaste plannen zullen op 23 november worden besproken in de universiteitsraad.

Advertentie