Gul genoeg? Minister wantrouwt uitgaven aan steun studenten

Foto: Pixabay

Lang niet alle studenten weten ervan, maar in bijzondere omstandigheden kunnen ze geld krijgen van hun onderwijsinstelling uit het ‘profileringsfonds’. Die naam wil de minister overigens veranderen naar 'studentenfonds'. Daarnaast zijn er ook beurzen voor medezeggenschappers, bestuurders van studentenverenigingen, topsporters en andere studenten die iets bijzonders doen.

Overmacht
In principe zit er geen grens aan de uitgaven voor overmacht. Getroffen studenten hebben nu eenmaal recht op steun. De regeling zou, zoals dat in jargon heet, een ‘open einde’ moeten hebben: het potje kan niet leeg zijn.

De instellingen besteedden in 2019 ruim 23 miljoen euro aan het profileringsfonds, en in totaal waren er 13.710 toewijzingen. Maar de minister ziet vreemde patronen in de uitgaven, waar ze vraagtekens bij plaatst.

Sinds 2017 is er in de categorie ‘overmacht’ 82 procent meer aanvragen gehonoreerd, schrijft ze aan de Tweede Kamer, terwijl er slechts 40 procent meer geld aan is uitgegeven. De toegekende bedragen waren dus lager.

Financieel plafond
De minister wil weten hoe het kan dat bedragen lager uitvielen. Was er echt zoveel vaker sprake van overmacht, of liepen eerdere studenten geld mis? En de totale uitgaven zijn niet gestegen, dus er is op andere categorieën zoals de topsporters beknibbeld.

“Dit baart mij zorgen”, schrijft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Het kan erop duiden dat de instellingen een “financieel plafond” hanteren, meent ze, ook al is dat helemaal niet de bedoeling.

Verschuivingen
Ze gaat er met de universiteiten en hogescholen over praten, kondigt ze aan. “Wij delen de vrees van de minister niet”, zegt woordvoerder Ruben Puylaert van universiteitenvereniging VSNU. “De universiteiten zien het profileringsfonds allemaal als een open-einde-regeling. De minister vergelijkt maar twee jaren. Misschien komen die verschillen door de hogere studentenaantallen, misschien was 2017 een raar jaar. Als je er meer van wilt weten, moet je per universiteit kijken.”

Ook de hogescholen zien niet direct een probleem. “Dat er binnen het fonds verschuivingen optreden is niet een verkeerde stap”, reageert de Vereniging Hogescholen. “Er worden andere prioriteiten gesteld, in dit geval het studentenwelzijn in overmachtssituaties. Het studentenwelzijn staat bij ons hoog in het vaandel en daar is de afgelopen jaren dus meer op ingezet.”

Advertentie