'Hbo levert ook excellente eerstegraads leraren af'

Prima, dat het kabinet meer universitair opgeleide docenten voor de klas wil. Maar vergeet ons niet, waarschuwen hogescholen. Ook hbo’ers kunnen ‘excellente’ leerkrachten worden.

Onderwijsminister Bussemaker en staatssecretaris Dekker trekken de komende vier jaar 57 miljoen euro uit om het aantal leraren met een universitaire masteropleiding te verdubbelen. Alleen de beste mensen horen voor de klas, vinden ze.

“Een goed idee, maar de universiteit is niet de enige route naar betere leraren”, zegt Albert Cornelissen, collegevoorzitter van Christelijke Hogeschool Windesheim. Hogescholen leiden al jaren tweedegraadsdocenten op tot eerstegraadsleraren met een masterdiploma, benadrukt hij samen met drie andere bestuurders van de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland in een pamflet.

“De educatieve faculteiten in het hbo hebben een breed palet professionele masteropleidingen: afgestudeerden zijn op eigen wijze academisch gevormd, met een stevige kennisbasis en een sterke toespitsing op de onderwijskundige praktijk en de pedagogische opdracht”, herinneren ze de minister.

“Het lijkt wel alsof alleen academici de problemen in het onderwijs gaan oplossen, maar daarmee red je het niet. Hogescholen leiden veel meer eerstegraadsdocenten op dan universiteiten, en daar werken we hard voor”, zegt Cornelissen. “Dat wilden we even benadrukken.”

De zorg dat de nadruk te veel op academische leraren komt te liggen, leeft volgens de HBO-raad breder. “Het moet niet zo zijn dat er straks twee soorten eerstegraadsdocenten ontstaan”, zegt de woordvoerder. “Een eerstegraads diploma van een docent met een hbo-opleiding moet altijd gelijkwaardig blijven aan het diploma van een eerstegraadsleraar met een academische achtergrond.”

Advertentie