HBO-raad krijgt nieuwe naam: Vereniging Hogescholen

De HBO-raad krijgt een nieuwe naam: Vereniging Hogescholen. Daarmee gaat een wens in vervulling die voorzitter Thom de Graaf al snel na zijn aantreden uitsprak.

“Bij Vereniging Hogescholen hoort meer onderling gesprek, gedeelde verantwoordelijkheid en aangepaste werkwijze: van onderop”, twittert Thom de Graaf vandaag opgetogen. “HBO-raad is vereniging, die staat voor goed onderwijs en onderlinge betrokkenheid.”

Bij Vereniging Hogescholen hoort meer onderling gesprek, gedeelde verantwoordelijkheid en aangepaste werkwijze: van onderop.

Thu Apr 11 12:01:20 +0000 2013 from Twitter for iPhone

Thom de Graaf

@Thdegraaf

Thom de Graaf

De nieuwe naam zou beter laten zien dat de HBO-raad geen adviesraad meer is, legt zijn woordvoerder uit. “Onze huidige naam heeft iets technocratisch. Vereniging Hogescholen laat beter zien waar we voor staan.”

Formeel is de HBO-raad altijd al een vereniging. De nieuwe naam heeft veel te maken met de affaires die het hbo de afgelopen jaren teisterden. Sommige bestuurders maakten er een potje van en hun collega’s riepen hen niet tot de orde. Vorig jaar april kwam daarover een vernietigend rapport uit: de bestuurders hielden zich helemaal niet aan hun eigen regels.

Toen zei De Graaf al: “De HBO-raad moet meer een vereniging worden. Want als er iets misgaat in het hbo, infecteert dat de hele sector. We staan voor de vraag: hoe spreek je elkaar aan over bijvoorbeeld de kwaliteit van diploma’s?”

Ook in zijn nieuwjaarstoespraak nam De Graaf alvast een voorschot op de naamsverandering. Hij liet toen al merken dat zijn vereniging toe was aan een nieuwe focus: “Een vereniging van hogescholen die natuurlijk voor de belangen opkomt en die werkgever is, maar ook en zelfs in de eerste plaats een huis voor kennisdeling is, voor samenwerken aan kwaliteit van onderwijs, onderzoek en governance. Iets soberder, maar met meer inhoud. U zult er meer over horen, maar alles op zijn tijd.”

Tags: hbo-raad | hbo

Advertentie