HBO-raad legt zich neer bij leenstelsel

De vereniging van hogescholen lijkt haar verzet tegen het afschaffen van de basisbeurs te staken. In zijn nieuwjaarstoespraak sloeg HBO-raadvoorzitter en D66-senator Thom de Graaf een vredelievende toon aan.

Eerder had De Graaf nog forse kritiek op de invoering van een leenstelsel, omdat vooral hbo’ers daarvan de dupe zouden worden. Gisteren zei hij: “Als een vorm van leenstelsel politiek onvermijdelijk is, laten we dan samen met studenten en instellingen naar de beste manier kijken. Daar is draagvlak voor nodig!”

Ook zei hij uit te zien naar de samenwerking met de nieuwe onderwijsminister Jet Bussemaker. “Zij kent de kwaliteit van het hbo van binnenuit, heeft visie, is inventief en politiek behendig.”

De politieke werkelijkheid is dat de regering geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer en nog een zware dobber krijgt aan het afschaffen van de basisbeurs. De Graaf is D66-senator en zou het leenstelsel zelfs eigenhandig kunnen tegenhouden. Hij lijkt dat niet van plan te zijn. Waarschijnlijk is dat ook niet nodig, want enkele andere kleine partijen hebben al aangekondigd dat ze het leenstelsel in de senaat willen blokkeren.

Achter gesloten deuren is er mogelijk al onderhandeld over een verzachting van de huidige plannen om de basisbeurs af te schaffen. Veel partijen – waaronder D66 – zijn namelijk in principe wel voor een leenstelsel, maar zijn niet tevreden over de afspraken in het regeerakkoord.

Advertentie