'HBO'ers zijn welkom, maar zorg voor meer studieplekken'

De UB’s zitten weer vol met blokkende studenten nu de tentamenperiode op de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht weer is begonnen. Op de site van DUB wordt regelmatig geklaagd over HU-studenten die 'onze' plekken bezet houden. DUB wilde weten hoeveel HU'ers er zitten en deed een steekproef. In De Uithof blijkt op dinsdagochtend 4 april 54 procent UU-student te zijn en 40 procent afkomstig van de hogeschool. In de binnenstad is de verhouding op woensdag 5 april 72 procent UU tegen 11 procent  HU.

In De Uithof
Dinsdag 4 april, rond een uur of tien ‘s ochtends druppelen er nog studenten binnen in de bibliotheek in De Uithof. Op zoek naar een studieplek. Aan de volle tafels te zien, lijkt het een kansloze missie. Sommige stoelen zijn verlaten, maar de bijbehorende tafels zijn bezaaid met boeken en papieren. Op alle zes de verdiepingen geldt hetzelfde: volle tafels en mensen die zoekend een rondje maken om daarna hetzelfde een verdieping lager opnieuw te doen. Sommigen nemen uiteindelijk genoegen met een plek op een rode bank en zitten met hun laptop op schoot. De studieplekken lijken allemaal bezet.

Ik vind niet dat ik als UU'er meer recht heb op een plek in de UB dan een hbo-student

Anderen vinden geen plek en keren onverrichter zake naar huis. UU-student Auke is er één van. “Over het algemeen is er altijd wel een plek te vinden. Alleen rond de tentamens is het druk. Daar hou ik wel rekening mee.” Hij vindt niet dat hij meer recht heeft op een plek in de UB dan iemand die op het hbo zit. “Ze zouden eerder voor meer studieplekken moeten zorgen dan hbo’ers weren”, stelt hij. Vele anderen die DUB spreekt, zijn het daar mee eens. Zeker UU’er Noa en HU’er Eline die samen studeren. “Vaak komen we al om acht uur om zeker te zijn van een plek. We waren hier vanmorgen om halfnegen. Toen zat het al bijna vol.”

UU’ers Lara en Carmen hebben minder moeite met het vinden van plekken, vertellen ze. Een truc hebben ze niet, maar ze weten altijd iets te vinden. “We komen eigenlijk niet zo vaak in de bieb. We leren liever thuis”, vertellen ze.

Eind 2017 willen we het maximaal aantal studieplekken halen

Volgens Arjan Grooters, communicatiemedewerker van de UB, kiezen steeds meer studenten voor de UB als studieplek. “Een deel van de studenten heeft niet eens een bureau meer op zijn of haar kamer. En ze vinden het fijn om zich hier in stilte voor te bereiden op hun tentamens.” Ook merkt hij op dat de bieb nooit genoeg plekken kan realiseren zodat iedereen in de UB kan leren. “Zeker niet voor de pieken in de tentamentijd.”

In de bibliotheek in De Uithof wordt wel gewerkt aan het permanent uitbreiden van het aantal studieplekken. In de tentamentijd komen er standaard 32 plekken bij in De Uithof. “ Tussen 2013 en 2015 is er al aan een aantal plekken bijgekomen”, vertelt Grooters. “Eind 2017 willen we het maximaal aantal studieplekken halen.” Uitspraken over het precieze aantal durft hij niet te doen. “Het hangt onder meer af van de ruimte die er is en de veiligheidseisen die daarbij een rol spelen. We moeten onder andere letten op de mogelijkheden van de luchtzuiveringen en het aantal nooduitgangen.”

Bij het realiseren van de nieuwe plekken kijkt de bieb samen met de gebruikersgroep naar de behoeften. “Plekken met een PC zijn tegenwoordig minder belangrijk”, stelt hij. “Mensen gebruiken liever hun eigen laptop, want daar staat alles op wat ze nodig hebben. Ze willen eigenlijk alleen een bureau met twee stopcontacten: één voor de laptop en de tweede voor hun telefoon.” Ook wij zien dat: op verschillende plekken in de UB in De Uithof zitten mensen met hun eigen laptop aan een bureau met computer te werken.

Ik wist niet dat de HU ook een eigen bibliotheek heeft

De HU heeft sinds begin dit jaar ook een centrale bibliotheek in De Uithof. De televisie- en radiostudio’s in de voormalige faculteit van Journalistiek aan Padualaan 99 hebben plaatsgemaakt voor boekenkasten en 520 studieplekken. Het is de instelling nog niet gelukt om ze bij iedereen onder de aandacht te brengen. “Ik wist niet dat de HU ook een bieb heeft”, vertelt Mehmet terwijl hij richting de uitgang loopt. “Mijn faculteit zat op Nijenoord en nu op de Daltonlaan, dus ik ken De Uithof nog niet zo goed.” Om mensen te attenderen op deze nieuwe bieb deelt een man bovenaan de trap bij de ingang van de UB foldertjes uit voor de HU-bieb. Maar als DUB deze dinsdag gaat kijken aan de Padualaan, blijkt die ook helemaal vol te zitten.

De Binnenstad
Woensdag 5 april. In de binnenstad is het aantal HU-studenten lager dan in De Uithof, zo blijkt na telling. Om kwart over twaalf lijken alle studieplekken bezet. In de tentamenperiode zorgt de bibliotheek in de binnenstad voor meer studieplekken en aanwezig personeel. In samenspraak met de faculteit Geesteswetenschappen worden zalen waar normaal colleges zijn ingezet als studieruimte. Zelfs de kantine wordt er voor ingezet. In de eetzaal mag iedereen buiten de lunchtijden om zitten met boeken en laptop om zich voor te bereiden op de toetsen die komen gaan.


Woensdag 5 april, 12:24 uur. Lege 'bezette' werkplekken in UB de binnenstad.

“De tentamentijd is ons grootste knelpunt", zegt Grooters. De mensen die dan komen, hebben het beeld dat de bieb altijd vol zit. Als je op een ‘gewone’ dag komt is er genoeg plek.” Volgens Grooters is het niet mogelijk om niet-UU’ers te weren uit de bibliotheken. De bieb heeft daar de mogelijkheden niet voor. Bovendien heeft de bibliotheek ook een publieke functie.

De redenen die de aanwezige hbo-studenten noemen om in de UBB te studeren zijn veelal hetzelfde: ze wonen in het centrum en vinden het fijn om in de stille omgeving te leren. “In De Uithof is het altijd druk”, vertelt HU-student Kaouthr snel tussen het studeren door. “Hier is het helemaal stil en kun je lekker werken.” Robert, die ook een hbo-opleiding volgt, deelt die mening. Hij zit in de kapel met zijn neus in de boeken. “De omgeving stimuleert mij om te leren. Want iedereen is hier aan het werk. Het is hier beter dan thuis.” In het gedeelte bij de kantine zit zelfs een middelbare scholier met een wiskunde A-boek voor haar neus.

Ook hier in de binnenstad horen wij geen trucjes om een plek te bemachtigen. Maar misschien willen de studenten hun beste truc niet delen? Op tijd voor de deur staan, lijkt het beste devies. “Acht uur sharp!”, roept een groepje studentes terwijl zij het pand aan de Drift verlaten.

De steekproef

Voor deze steekproef zijn twee redacteuren van DUB op dinsdag 4 april in de UB in De Uithof en op woensdag 5 april naar de UBB gegaan. Om daar de mensen op de studieplekken te vragen of zij aan de UU of HU studeren of aan een andere instelling. Na afloop van de steekproef is er in de bieb in De Uithof gevraagd naar reacties op de bevindingen. In de binnenstad zijn de hbo’ers gevraagd naar hun redenen om in de universiteitsbibliotheek te komen studeren.

De uitkomst van de steekproef op dinsdag 4 april in UB De Uithof laat zien dat een groot deel van de aanwezigen op de studieplekken een hbo-opleiding volgt.Op woensdag 5 april vroegen we hetzelfde in de UB in de binnenstad. Hier is de UU-student ruim in de meerderheid en is de kleinste groep de hbo-student.


 

 

Advertentie