Vanaf 2018 moet de nieuwe tram over De Uithof rijden

Heidelberglaan volgend jaar op de schop voor Uithoftram

Body: 

Studenten en medewerkers mogen vanaf halverwege 2015 een jaar niet over de Heidelberglaan fietsen. De fietsers moeten tijdelijk wijken voor het werk aan de tramlijn in De Uithof. Dat blijkt uit een overeenkomst die vorige week werd ondertekend.

De bussen tijdelijk op het fietspad langs de Padua- en Heidelberglaan; de fietsers tijdelijk over de Leuvenlaan en Cambridgelaan. Dat is de verkeerssituatie in De Uithof vanaf halverwege 2015 tot in elk geval halverwege 2016.

Dit staat in de Hoofdovereenkomst Uithoflijn in De Uithof die UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht vorige week sloten met de Gemeente Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht. Hier staan onder meer afspraken in over de bereikbaarheid van De Uithof tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe gecombineerde baan voor tram en bus over het universiteitsterrein. Deze maakt onderdeel uit van de nieuwe tramverbinding tussen Centraal Station en P+R De Uithof waarvoor de voorbereidingen elders in de stad al in volle gang zijn.

De werkzaamheden aan het tracé vanaf het viaduct van de A27 bij het Wentgebouw tot aan de P+R De Uithof starten begin 2015 en duren twee jaar. Halverwege 2015 wordt naar verwachting begonnen met de aanleg van de tramrails en bovenleidingen op de Padua- en Heidelberglaan.

Om hogeschool, universiteit en ziekenhuis in die periode bereikbaar te houden, blijven de bussen over de Heidelberglaan rijden. Het huidige fietspad wordt verbreed om in twee richtingen dienst te doen als busbaan. De groenperken tussen de busbaan en het fietspad moeten om deze reden tijdelijk wijken. Een alternatief traject voor de bussen via de Leuvenlaan kwam niet in aanmerking, vooral omdat het autoverkeer daar te veel vertraging voor het OV zou veroorzaken.

Tijdens de werkzaamheden moeten fietsers op weg naar De Uithof langs de Leuvenlaan of de Cambridgelaan rijden. De Cambridgelaan krijgt hiervoor nieuwe fietspaden, die na afloop van de werkzaamheden aan de ov-baan, blijven liggen. Fietsers kunnen op enkele plekken de Heidelberglaan oversteken.

In het document wordt verder uitvoerig stilgestaan bij de maatregelen die zijn genomen om nadelige effecten van trillingen en elektromagnetische velden op onderzoeksapparatuur van universitaire medewerkers uit te sluiten. Zo heeft de nieuwe ov-baan een 'trillingdempende' ondergrond. Door de bovenleiding van de tram 'op te knippen' in kleinere delen, wordt  voorkomen dat magnetische velden interfereren met MRI-apparatuur of elektronenmicroscopie.

Voor het nieuwe Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventies van het UMC Utrecht volstonden deze maatregelen niet. Daarom wordt het tracé ter hoogte van het ziekenhuis iets verlegd.

Een andere afspraak betreft de aanpassing van de twee overkappingen op het traject. Vorig jaar werd geconstateerd dat deze net te laag zijn om de bussen veilig onder de bovenleiding van de tram door te kunnen laten rijden. Er is nu voor gekozen om meer ruimte te creëren door de onderkant van de brug aan het Groenmangebouw en die van de loungebrug tussen de UB De Uithof en het Van Unnikgebouw te verhogen. De andere optie, het verdiepen van de ov-baan onder de overkappingen, levert te veel gevaar op voor mensen die het traject op die plek zouden willen oversteken.

De werkzaamheden moeten eind 2016 zijn afgerond. De bedoeling is dat de nieuwe trams in 2018 gaan rijden. Heel 2017 wordt gebruikt voor het trainen van bestuurders en het testen van de voertuigen, rails en veiligheidsprocedures.

De nieuwe tram zal in 2020 dagelijks zo'n 45.000 personen vervoeren tussen Utrecht CS en De Uithof. Buslijn 12 vervalt. In De Uithof komen vijf haltes: Padualaan, Heidelberglaan, UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis en P+R De Uithof.

Facebook Twitter Whatsapp Mail