Hiep hiep hoera februari

Body: 

Ook in de kortste maand van het jaar was er genoeg te vieren. Van bijzondere benoemingen tot een splinternieuw laboratorium. Als klap op de vuurpijl staat de faculteit Diergeneeskunde in de top drie van beste veterinaire universiteiten in de QS World University Rankings. DUB hangt de slingers uit voor al deze bijzondere prestaties.

5 februari

Hoogleraar Sociale Wetenschappen Naomi Ellemers won de Career Contribution Award voor haar onderzoek naar macht en statusverschillen. Zij kreeg de prijs van The Society for Personality and Social Psychology (SPSP), de grootste organisatie van sociaal psychologen ter wereld. SPSP koos Ellemers omdat zij in haar onderzoek belangrijke sociale problemen als ongelijkheid en vertrouwen onderzoekt. Het is bijzonder dat deze award naar een Nederlandse hoogleraar gaat. De Career Contribution Award gaat meestal naar een Amerikaanse onderzoeker. Ellemers krijgt onder andere een gedenkplaat en een éénjarig lidmaatschap van SPSP. De Career Contribution Award wordt sinds 2011 uitgereikt aan twee  onderzoekers die een grote theoretische of empirische bijdrage hebben geleverd aan de sociale of persoonlijke psychologie of een combinatie hiervan.

8 februari

Promovendus Eduardo Arenas Catalán (Rechten) won met zijn proefschrift Solidarity and the Right to Health in the Era of Healthcare Commercialization’ de Theo van Boven - Maastricht Human Rights Research Prize 2018. De prijs van 3.000 euro is bedoeld voor excellente jonge wetenschappers uit in de vakgebieden mensenrechten, internationaal straftrecht en internationale humanitair recht. De jury van de Universiteit van Maastricht vond dat het boek van Arenas Catalán een belangrijke kwestie bespreekt: sociale ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg. Dit doet Arenas Catalán volgens de jury met een innovatieve benadering.

10 februari

Tijdens de Winterlezing van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) zijn vier Utrechtse hoogleraren benoemd tot lid van de KHMW. Belle Derks (Sociale Wetenschappen en Psychologie), Anna Gerbrandy (Recht en Organisatie), Petra de Jongh (Bètawetenschappen en Scheikunde) en Guus Velders (Bètawetenschappen en Natuurkunde) moeten de kloof tussen burger en wetenschap verkleinen. Naast hen zijn negentien andere hoogleraren nieuwe leden van het KHMW, waarvan twee buitenlandse professoren. Het KHMW is de oudste geleerde genootschap van Nederland en heeft bijna vijfhonderd leden. De Winterlezing wordt sinds 1986 jaarlijks gehouden en gaat elke editie over een ander thema. Deze keer ging het over de weg naar een circulaire economie.

12 februari

De UNESCO leerstoel voor Mensenrechten in het Hoger Onderwijs heeft een nieuw lid: Felisa Tibbitts (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie). Deze nieuwe leerstoel bevordert onderzoek en onderwijs in mensenrechteneducatie en mensenrechten binnen universiteiten. Tibbitts doet onderzoek naar mensenrechtenonderwijs en het versterken van de manieren waarop universiteiten discriminatie tegengaan. Zij vertelt dat deze benoeming haar helpt het internationale aspect van haar onderzoek te verbeteren. Het UNITWIN/UNESCO Chairs Programme stimuleert de samenwerking tussen internationale hoger onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen om zo de kennis te vergroten en die samenlevingen te verbeteren. Naast de UNESCO leerstoel voor mensenrechten is Tibbitts ook deel van de Carla Atzema-Looman Leerstoel in Mensenrechteneducatie bij de UU. Hierin richt zij zich voornamelijk op vrouwenrechten.

13 februari

Onderzoeksinstituut Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) opende zijn eerste laboratorium in het Vening Meineszgebouw . De Utrechtse scheikundige Bert Weckhuysen is de wetenschapplijk directeur van het instituut. Onderzoekers van UU werken in het lab samen met de chemische sector om klimaatneutrale energiematerialen te ontwikkelen en zo de kans te vergroten dat de klimaatdoelstellingen van 2050 worden gehaald. 

18 februari

Aoju Chen (Geesteswetenschappen)  krijgt een subsidie van het Research IT innovation fund voor haar project om een apparaat te ontwikkelen dat verschillende klanken en klemtonen in de Nederlandse taal kan analyseren. Het Research IT Innovation fund financiert kleine en innovatieve onderzoeksprojecten van de universiteit. Een deel van het geld voor de Automatic Analysis of Speech Prosody (AASP), zoals het project officieel heet, gaat naar onderzoek om te bepalen of AASP rendabel is. 

20 februari

Onderzoeksorganisatie NWO financiert het project The competitive advantage of sanctioning institutions revisited: A multi-lab replication of Gürerk et al. (2006) van Marcel van Assen, Vincent BuskensRense Corten, Arnout van de Rijt en Wojtek Przepiorka van Sociale Wetenschappen. Het project is een replica van het experiment van Gürerk et al. uit 2006. In dit experiment moesten proefpersonen samenwerken om een institutioneel regime te kiezen, mét of zonder straffen. Dit experiment was slechts één keer uitgevoerd, de Utrechtse hoogleraren gaan het onderzoek uitvoeren in acht steden wereldwijd: Utrecht, Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten), Oxford, Santiago, Stony Brook (Verenigde Staten), Valencia, Warschau en Zürich.

22 februari

De Universiteit van Milaan geeft Jeroen Salman (Geesteswetenschappen) een Federico Chabod fellowshipHij wordt daar gastdocent vroegmoderne boekgeschiedenis en doet onderzoek naar vroegmoderne boekgeschiedenis en de geschiedenis van de wetenschap en popcultuur. De beurs is vernoemd naar de Italiaanse historicus Federico Chabod, die ook voor de Milaanse universiteit werkte.

27 februari

De Faculteit Diergeneeskunde van de UU is volgens QS World University Rankings nummer drie in de lijst van vijftig beste veterinaire wetenschapsuniversiteiten ter wereld. De universiteit van Utrecht stond vorig jaar nog op nummer vijf. Alleen het Royal Veterinary College van de Universiteit van Londen en de verterinaire afdeling van de Universiteit van Californië in de stad Davis doen het beter volgens deze ranglijst. QS bepaalt welke universiteit de beste is door te kijken naar de academische reputatie, het aantal citaten per onderzoek, het aantal citaten op de Hirsch-index en de reputatie van medewerkers. Utrecht scoorde vooral hoog op academische reputatie.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail