Historisch onderzoek met één druk op de knop

Body: 

Via een en dezelfde website 30 miljoen pagina’s uit boeken, kranten en tijdschriften op woordniveau doorzoeken? Vier universiteitsbibliotheken waaronder die van de UU, en de Koninklijke Bibliotheek maken historisch bronnenonderzoek stukken simpeler.

Via een en dezelfde website 30 miljoen pagina’s uit boeken, kranten en tijdschriften op woordniveau doorzoeken? Vier universiteitsbibliotheken waaronder die van de UU, en de Koninklijke Bibliotheek maken historisch bronnenonderzoek stukken simpeler.

Delpher heet de nieuwe online dienst waarmee onderzoekers, studenten, journalisten en andere geïnteresseerden in Nederlands cultureel erfgoed zo’n 100 miljoen krantenartikelen, 90.000 boeken en 1,5 miljoen pagina’s aan tijdschriftartikelen kunnen raadplegen.

De teksten, die dateren uit de 17de tot en met de 20ste eeuw, waren al via allerlei websites beschikbaar, maar zitten nu in één zoeksysteem. De bronnen worden uniform gepresenteerd en zijn op dezelfde manier doorzoekbaar.

De site werkt verbazend snel en eenvoudig: wie in het zoekvak de naam van bijvoorbeeld oud-premier Joop den Uyl intikt (tussen citaattekens), krijgt in één seconde de titels van 7325 krantenartikelen in beeld, waarvan het oudste uit 1952 stamt. Momenteel staat tien procent van de kranten die tussen 1618 en 1995 in Nederland verschenen in de databank. Landelijke kranten zijn het best vertegenwoordigd en niet alle jaargangen zijn compleet.

De Koninklijke Bibliotheek heeft Delpher ontwikkeld in samenwerking met het Meertens Instituut en de universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA), Groningen, Leiden en Utrecht. Door de uniforme infrastructuur kunnen andere bibliotheken en instellingen zich betrekkelijk eenvoudig aansluiten met hun collecties. De centraal beheerde databank zal daardoor snel groeien, is de verwachting.

Kurt De Belder, directeur van de UB Leiden, vindt het “spannend en bijzonder” om een dienst te ontwikkelen die echt verschil maakt voor wetenschappers en vrijetijdshistorici. “Door samen te werken bij de digitalisering van onze papieren schatkamers worden onze collecties beter vindbaar en bruikbaar.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail