Hoe krijg je docenten zover dat ze zich professionaliseren?

Als je vraagt aan onderzoekers wie er naar een congres wil, gaan alle vingers omhoog. Maar als je een docent een onderwijstraining aanbiedt, is het animo laag. Hoe is dat te veranderen?

Deze kwestie legde rector Bert van der Zwaan deze week voor aan de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken van de Universiteitsraad. “De universiteit wil docentprofessionalisering serieus nemen. Maar als je docenten voorlegt of ze op dit gebied  niet meer willen doen, overheerst de aarzeling”, aldus de rector.

Hij legde de Universiteitsraad de vraag voor hoe je de docenten zou kunnen bewegen meer tijd te besteden aan docentprofessionalisering. Als voorbeelden noemde hij een training digitalisering in het onderwijs, een cursus lesgeven in het Engels of een workshop over interactief communiceren met studenten. Van der Zwaan:  “Er zijn tal van activiteiten georganiseerd en de opkomst is over het algemeen bedroevend laag.”

Het door hem meest gehoorde argument is de hoge werkdruk. De rector erkende dit probleem en gaf aan dat professionalisering niet een extra taak moet zijn, maar in de plaats moet komen van iets anders.

“De docent kan misschien niet omdat die activiteit samenvalt met een onderwijsverplichting”, stelde docent Toine Minnaert die lid is van de U-raadscommissie. Maar ook daar zou volgens de rector een mouw aan te passen moeten zijn. Het gaat om zo’n twee dagen per jaar.

De studenten kwamen met de suggestie om docentprofessionalisering te koppelen aan de cursusevaluatie. “Of maak het een thema bij het beoordelingsgesprek.”

De rector wil ervoor waken om een docententraining als sanctie of straf op te leggen. Dan werkt het niet, dankt hij. Hij is wel gevoelig voor de optie om het volgen van een training mee te nemen in het beoordelingsgesprek. Je zou bijvoorbeeld kunnen afspreken dat een docent in vijf jaar tijd een aantal punten moet halen voor activiteiten op het gebied van docentprofessionalisering. De docent is dan vrij zelf de meest passende of interessante training te kiezen. Wie zijn punten niet haalt, die merkt dat bij de beoordeling.

Advertentie