Hoeveel docenten heb je nodig in het hoger onderwijs, vraagt SGP

Foto Bart Weerdenburg

Binnenkort komt er een onderzoek naar het totale budget voor hoger onderwijs en onderzoek. Daarbij wordt ook gekeken naar het aantal studenten per docent, oftewel de student-docentratio. Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP wil graag dat daarin wordt gezocht naar ‘redelijke normen’. Daartoe diende hij gisteren een motie in.

Maar de minister ziet er niets in, onderstreepte ze gisteren. Het aantal benodigde docenten verschilt per opleiding en domein, en ook door onderwijsvernieuwing kan er iets veranderen. “Als we dat in normen gaan proberen te definiëren, zetten we juist een rem op die vernieuwing”, stelde de minister. “Ik vind het echt ook een keuze die bij de instellingen ligt. Daarover wordt ook heel goed met de medezeggenschap overlegd.”

Werkdruk en werkbelasting
Bisschop probeerde zijn punt te verduidelijken. Hij snapte die verschillen ook wel. Hij wil weten of de critici die zeggen dat er te weinig geld is voor het hoger onderwijs, gelijk hebben. Daarvoor zou je kunnen kijken naar het aantal docenten dat nodig is. “Wij worden overspoeld met signalen over werkdruk en werkbelasting. Juist om daar straks gericht maatregelen voor te kunnen nemen, heb je inzicht in een redelijke bandbreedte van de student-docentratio nodig.”

De minister wimpelde het weg. “Er zijn zo veel factoren die een rol kunnen spelen bij de werkdruk. De student-docentratio is zeker niet de enige factor. Ik blijf bij het ontraden van deze motie.”

Bisschop was “zwaar teleurgesteld”. Natuurlijk heeft het aantal docenten invloed op de werkdruk, redeneert hij. “Dan moet je toch zicht hebben op de alternatieven? Ik vind het spijtig dat de minister de motie niet gewoon overneemt.”

Student-docentratio
Wie kijkt naar het totaal aantal bachelor- en masterstudenten en docenten in het hoger onderwijs (vast en tijdelijk exclusief promovendi) op de site van de VSNU, kan een heel globale student-docentratio berekening.

Momenteel zijn er in het hbo ongeveer twintig studenten per docent. In het wetenschappelijk onderwijs zijn er zo’n veertien studenten per docent. Hoe de medewerkers van universiteiten hun tijd verdelen over onderwijs en onderzoek, is niet bekend.

Advertentie