Hoger onderwijs kan efficiënter, meent kabinet

Wijziging begroting vloeit voort uit regeerakkoord

Komend jaar valt het wel mee voor universiteiten en hogescholen: ze moeten 5,4 miljoen euro inleveren. Maar dat bedrag loopt in vier jaar tijd op tot 49,4 miljoen euro. Deze bezuiniging valt onder de post ‘doelmatiger onderwijs’.

De wijzigingen in de begroting vloeien voort uit de afspraken in het regeerakkoord. Het is nog niet duidelijk wat het nieuwe kabinet voor ogen staat met het doelmatiger onderwijs. Ook andere onderwijssectoren krijgen zo’n korting.

Onderzoekers en docenten zouden er weinig van moeten merken, aldus de toelichting van het ministerie. “Het streven is om bij de invulling van de besparingen over en binnen alle onderwijssectoren (inclusief onderzoek), het primaire proces zo veel mogelijk te ontzien.”

Doelmatiger onderwijs

 

2018

2019

2020

2021

2022

Hbo

-1.913

-8.800

-13.104

-17.503

-17.503

Wo

-2.854

-13.129

-19.551

-26.116

-26.116

Onderzoek

-642

-2.955

-4.400

-5.877

-5.877

 

-5.409

-24.884

-37.055

-49.496

-49.496

Bedragen x 1.000 euro

Toch wordt het budget van universiteiten en hogescholen niet lager. Het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek krijgen er ook geld bij, alleen al dankzij het afschaffen van de basisbeurs: in 2018 ontvangen de hogescholen en universiteiten 206 miljoen euro extra.

Bovendien willen regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU  meer geld aan wetenschappelijk onderzoek besteden. Ze trekken onder meer tweehonderd miljoen extra uit voor fundamenteel onderzoek en nog eens tweehonderd miljoen voor toegepast onderzoek.

Advertentie