Hogescholen willen meer geld voor onderzoek

Hogescholen willen meer onderzoek doen naar goede zorg, slimme technologie, duurzame landbouw en andere belangrijke onderwerpen. Daarvoor vragen ze extra geld van het volgende kabinet.

In een speciale onderzoeksagenda zetten de hogescholen op een rij wat ze willen bereiken en – minstens zo belangrijk – hoe ver ze al zijn gekomen. Voorbeelden uit het hele land illustreren hoe waardevol het hbo-onderzoek kan zijn: van zorgrobots en intelligente drones tot meer efficiency in de vrachtafhandeling op Schiphol.

Zo’n 165 miljoen euro krijgen ze er jaarlijks voor. Dat is niet genoeg, vinden ze zelf. Met extra geld willen ze meer promovendi en docentonderzoekers aantrekken, maar ze willen ook de huidige docenten bijscholen en studenten beter voorbereiden op praktijkgericht onderzoek.

Het hbo sluit aan bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), die vorig jaar is gemaakt. Daarin staan allerlei belangrijke vragen waar de wetenschap een antwoord op zou moeten vinden: over veiligheid in de samenleving tot de oorsprong van het leven.

Hogescholen waren betrokken bij de totstandkoming ervan en hielden allerlei sessies met het ‘werkveld’ om vragen te verzamelen. “Al deze vragen hebben een plek gekregen in de NWA die eind 2015 werd gepubliceerd”, schrijven ze trots. Ze zien voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in de beantwoording ervan.

Hoeveel geld er precies bij moet, zeggen ze niet. Bij de presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda spraken betrokkenen uit het onderwijs en de wetenschap over een half miljard extra voor wetenschappelijk onderzoek. Een deel daarvan zou dan voor het hbo moeten zijn. Daartoe presenteren ze binnenkort samen een investeringsagenda.

Advertentie