Honderden start-ups dankzij miljoenensubsidie

Het kabinet is tevreden over het effect van de miljoenen die het sinds 2010 heeft uitgegeven aan ondernemerschap in het hoger onderwijs. Het zogeheten ‘valorisatieprogramma’ wordt nog even voortgezet.

Hogescholen, universiteiten en bedrijven worden sinds 2010 gestimuleerd om wetenschappelijke kennis te gelde te maken. Dankzij subsidies zijn de afgelopen jaren dertien samenwerkingsverbanden opgericht, blijkt uit een evaluatie van het ‘valorisatieprogramma’. Die consortia hebben gezamenlijk 650 bedrijfjes gefinancierd die met een goed idee geld hopen te gaan verdienen.

In Utrecht wordt de subsidie aan start-ups verleend door Utrechtinc. Deze week nog kende de organisatie een subsidie toe aan zes nieuwe start-ups die de komende tijd extra begeleiding krijgen. Tot nu toe heeft Utrechtinc al meer dan 130 start-ups geholpen.

De miljoenensubsidies zijn een succes, schrijven de verantwoordelijke bewindslieden Dekker van OCW en Kamp van Economische Zaken. Het programma is nog maar halverwege en zou nu al een impuls hebben gegeven aan ondernemerschap en de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Toch moesten er wel wat hobbels worden genomen. Zo blijken de cultuurverschillen tussen universiteiten en hogescholen soms groot en wil het niet vlotten met het aanvragen van octrooien. Bij de technische universiteiten zit dat wel goed, maar de alfa’s en gamma’s doen het nog weinig.

Ook het verstrekken van leningen aan start-ups was achteraf misschien niet zo’n goed idee. Er zijn minder leningen uitgegeven dan verwacht en dat komt vooral omdat universiteiten en hogescholen geen tijd hebben om die leningen goed te beheren. “We raken hier wellicht de grenzen van wat aan kennisinstellingen kan worden gevraagd”, concluderen Dekker en Kamp dan ook. De komende jaren worden de leningen niet meer verstrekt door de consortia maar door wetenschapsfinanciers als NWO en ZonMW.

Het valorisatieprogramma werd in 2010 opgezet door de ministeries van OCW en economische zaken om wetenschappelijke kennis te gelde te maken. Het programma loopt nog tot 2018, en er is voor die periode van acht jaar 63 miljoen euro beschikbaar.

Tags: utrecht inc.

Advertentie