Grensoverschrijdend gedrag

Hoogleraar Universiteit Leiden ‘never nooit meer welkom’

stop ongewenst gedrag, illustratie Pixabay

De Leidse hoogleraar heeft zich gedurende een langere periode ernstig misdragen tegenover zijn collega’s, meldt de universiteit. Dat zou blijken uit een onderzoek van een onafhankelijke commissie naar de klachten van collega’s. Gedurende het onderzoek was hij al geschorst.

Dinsdag is op basis van het commissieadvies besloten dat de hoogleraar niet meer terug mag keren op de universiteit, geen promovendi meer mag begeleiden en in de toekomst ook geen gebruik mag maken van voorzieningen die hoogleraren en emeritus-hoogleraren hebben. Ontslagen is de hoogleraar daarmee formeel niet, want hij mag nog wel onderzoek doen.  

Het bestuur is geschokt door de klachten. “Hij is never nooit meer welkom op deze universiteit”, bezweert bestuursvoorzitter Annetje Ottow in universiteitsblad Mare. De hoogleraar heeft zich volgens haar schuldig gemaakt aan “stelselmatig zwartmaken, machtsmisbruik, genderdiscriminatie, kleineren in het openbaar en de voortdurende dreiging dat het carrièreverloop van de klagers zou worden beschadigd.”

Advertentie