Hoogleraren en studenten willen dat UU een duurzame bank kiest

Een petitie met ruim zeshonderd ondertekenaars is maandag door de groep Fossile Free UU overhandigd aan het College van Bestuur. Zij verzoeken de universiteit om te breken met de huidige bank ABN Amro en over te stappen naar de duurzame bank, zoals Triodos of  ASN.

Een universiteit die zegt duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben, kan niet uitleggen waarom ze niet kiest voor een duurzame bank. De huidige bank van de UU is ABN Amro. Deze bank heeft volgens de ondertekenaars een grotere CO2-voetafdruk dan de hele Nederlandse samenleving en de bank heeft niet het doel om met investeringen die voetafdruk te verkleinen. Zo draagt de UU ongewild bij aan investeringen in fossiele energie. Initiatiefnemer van de petitie is de actiegroep Fossile Free University Utrecht, bestaande uit actieve studenten die streven naar een eerlijk energiebeleid van de universiteit. 

Onder de 612 ondertekenaars zitten enkele bekende kopstukken, zoals Herman Wijffels, de voormalig bestuursvoorzitter van de Rabobank en de huidige hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering. Andere ondertekenaars zijn onder meer Rens van Tilburg en Mark Sanders van het Sustainable Finance Lab, Floris van den Berg en Brian Dermody van het Copernicus Instituut en student Soscha de la Fuenta die VN jongerenvertegenwoordiger Duurzame ontwikkeling is. Ook heeft Marjan Minnesma van Urgenda, die recent is benoemd tot alumnus van het jaar, de brief ondersteund.

Ook hebben vier leden van de universiteitsraad de oproep ondertekend. In de universiteitsraad afgelopen maandag, presenteerden deze leden ook de uitkomst van een poll die ze gehouden hebben over enkele duurzaamheidsthema’s. Daaruit blijkt dat 65 procent van de 1163 mensen die de enquête tot dan toe invulden voor zo’n duurzame bank is.

De Universiteitsraad vroeg in de poll ook of de UU de samenwerking moet stoppen met Shell of andere oliemaatschappijen. Hier bleek ongeveer de helft van de deelnemers voor de te zijn, waarbij zo'n twintig procent geen mening heeft . Op de vraag of de UU geen vlees meer zou moeten aanbieden antwoordde 48 procent positief. Bijna hetzelfde percentage is negatief en het aantal mensen zonder mening heel klein. 

Advertentie