Hoogleraren starten fonds om vrouwelijke studenten te ondersteunen

De Utrechtse hoogleraar Rosi Braidotti heeft met haar partner, de Nijmeegse hoogleraar Anneke Smelik een fonds opgericht voor talentvolle vrouwen. De voornaamste bijdrage zal bestaan uit een legaat na hun dood, maar nu al worden de eerste talenten ondersteund.

De Iraanse wiskundestudent Atefeh Cheheli Sobi was maandag in het Academiegebouw de eerste die een bijdrage uit het fonds mocht ontvangen. Deze jonge vrouw is gevlucht uit Iran en heeft via het Boswell Instituut certificaten gehaald om de studie Wiskunde te mogen beginnen. Ze krijgt bij de studie ondersteuning van het UAF Vluchtelingenfonds..

“Zij is een mooi voorbeeld van een vrouw die als vluchteling is gekomen en zelf heeft doorgezet om haar passie voor wiskunde te volgen. Wat wij met het fonds willen is ‘excellentie zonder grenzen’ waarbij we kijken naar de kansen voor vrouwen en naar diversiteit,” aldus Braidotti tijdens de uitreiking.

Het idee voor het Rosanna Fund  is twee jaar geleden ontstaan op de  zestigste verjaardag van Braidotti. “Wij hebben als babyboomers zonder kinderen een redelijk bedrag na onze dood ter beschikking. Daar willen we iets goeds mee doen, bijdragen aan solidariteit tussen de generaties. Wij willen graag talentvolle vrouwen ondersteunen.”

Met het Utrechtse universiteitsfonds is een afspraak gemaakt over de oprichting van het fonds met het legaat voor als de dames zullen zijn overleden. “Wat hopelijk nog lang duurt”, zegt Braidotti. Toch wordt met de start niet gewacht tot na hun dood. Het Rosanna Fund heeft een bestuur en nu al kunnen mensen geld doneren.

Braidotti: “We hebben nu een afspraak met het UAF dat de komende drie jaar geld naar jonge talentvolle studenten gaat die in Utrecht studeren. Maar in de toekomst willen we ook geld vrijmaken voor PhD’s en post-docs. Dan moet je echter meer geld ter beschikking hebben en goede afspraken maken met de universiteit.”  

Het eerste bedrag dat is vrijgemaakt voor het UAF bedraagt 2.500 euro. Daar kan Atefeh Cheheli Sobi van profiteren, maar het bedrag is niet alleen voor haar bedoeld.

Advertentie