Iets meer geld naar research & development

De uitgaven stegen van 7,4 naar 7,7 miljard, meldt het CBS. Meer dan de helft (59 procent) van dat bedrag is afkomstig van grote bedrijven die minimaal 250 mensen in dienst hebben. Het hoger onderwijs en overheidsinstellingen spendeerden nog eens zes miljard aan R&D, waardoor het totaal aan uitgaven uitkomt op 13,7 miljard.

Er gaat nu zo’n 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar onderzoek en ontwikkeling. Daarmee blijft Nederland achter bij bijvoorbeeld Finland, Zweden en Zwitserland, waar meer dan 3,5 procent aan r&d wordt uitgegeven. “Marginaal”, zei hoogleraar Henk Volberda van de Erasmus Universiteit de stijging op radiozender BNR over de cijfers.

De regering heeft voor 2020 de doelstelling om 2,5 procent van het bbp aan R&D te besteden. Volgens een woordvoerder van het CBS is er heel wat nodig om die ambitie waar te maken. “Met de aantrekkende economie en de investeringen die we de laatste tijd zien, zal het percentage de komende jaren ongeveer gelijk blijven. Om de doelstelling te halen, moet een enorme impuls gegeven worden.”

Minister Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker zeiden vorig jaar dat ze hoopten dat bedrijven meer aan onderzoek en ontwikkeling zouden gaan bijdragen. “Valorisatie is gelukkig niet langer een vies woord in de wetenschap”, zei Dekker. “We mogen wel wat uitnodigender zijn richting bedrijven die willen investeren.”

Advertentie