Indiase studenten mijden Verenigd Koninkrijk

Voor het eerst in zestien jaar daalde in het Verenigd Koninkrijk het aantal masterstudenten van buiten de Europese Unie. Universiteiten maken zich zorgen over het strenge immigratiebeleid.

De afgelopen jaren steeg het aantal masterstudenten van buiten de EU explosief, met gemiddeld tien procent per jaar. Maar in het academische jaar 2011/2012 daalde het met één procent, blijkt uit nieuwe cijfers. Vooral Indiase en Pakistaanse jongeren kiezen minder voor een opleiding in Groot-Brittannië. Het aantal Chinese masterstudenten groeit nog wel.

Sinds 2010 probeert de Britse regering het aantal immigranten flink terug te dringen. Er worden aanzienlijk minder studentenvisa afgegeven. Daar komt nog bij dat minister van Binnenlandse Zaken Theresa May de groep niet-EU studenten sinds vorig jaar minder mogelijkheden geeft om tijdens en na hun opleiding in Groot-Brittannië te werken.

De universiteiten zijn bezorgd, schrijft de Engelse krant The Guardian. Veel masteropleidingen en onderzoeksteams bestaan voor een groot deel uit buitenlanders. Hen weren zou niet alleen slecht zijn voor de wetenschap, maar ook ‘economische rampspoed’ brengen. Tien procent van het totale inkomen van universiteiten komt van studenten van buiten de Europese Unie.

De maatregelen tegen migranten kosten de overheid meer dan ze opleveren, bleek al in 2011.

De Britse schatkist zou bijna drie miljard euro mislopen door het wegvallen van collegegelden, leges voor visa en de bijdrage van buitenlandse studenten aan de economie.

De vooruitzichten voor Britse universiteiten zijn niet rooskleurig. Sinds 2012 is het collegegeld voor Britse en andere EU-studenten verhoogd van 3350 pond (ongeveer vierduizend euro) naar zesduizend pond (ruim zevenduizend euro). De beste universiteiten mogen “in uitzonderlijke gevallen” negenduizend pond vragen (krap elfduizend euro).

Uit de eerste voorlopige cijfers blijkt dat er mede als gevolg van de hoge collegegelden in september 2012 dertigduizend minder jongeren zijn gaan studeren.

Advertentie