Inspectie: studenten gaven onderwijs in crisis genade-zesje

Foto: Shutterstock

Ruim 1.500 studenten vulden afgelopen mei en juni een vragenlijst van de Onderwijsinspectie in over de gevolgen van de coronacrisis. De studenten vonden de kwaliteit van het onderwijs in bijna alle opzichten gedaald.

Zoals de interactie met medestudenten tijdens studiemomenten. Die kreeg vroeger een acht, maar sinds de crisis beoordelen studenten deze maar met een 4,8. Ook de interactie met docenten kreeg een onvoldoende. Waar deze eerst een 7,7 kreeg, daalde dit cijfer tijdens de crisis naar een 5,4. 

Niet op alle punten gaven studenten slechtere beoordelingen. De ict-vaardigheden van docenten kregen én krijgen bijvoorbeeld een 6,6. De ict-voorzieningen daalde wel van een 6,9 naar een 6,4, maar vergeleken met andere onderwerpen is dit een lichtere daling. 

Lockdowns
Opleidingen deden hun best om het onderwijs door te laten gaan, ondanks de lockdowns en beperkingen. Die inspanningen waardeerden de studenten met een 6,4. Hierbij waardeerden studenten met laagopgeleide ouders het onderwijs meer dan studenten met hoogopgeleide ouders. 

Studenten met een functiebeperking waren kritischer op het onderwijs dan hun medestudent. Zij geven het onderwijs geen genade-zesje, maar een 5.

Lagere cijfers
Hbo’ers lijken het zwaarder te hebben gehad dan wo-studenten. Dat valt bijvoorbeeld uit de cijfers voor tentamens op te maken. “Ongeveer een derde van de studenten gaf aan lagere cijfers te halen”, schrijft de inspectie, “waarbij studenten met een beperking en hbo-studenten oververtegenwoordigd zijn.”

Het omgekeerde gebeurde overigens ook: hoger scoren op tentamens. Dat lukt één op de vier wo-studenten en één op de tien hbo-studenten.

Welzijn van studenten
De politiek heeft dan ook geld uitgetrokken waarmee het hoger onderwijs de schade kan beperken of herstellen. Wat zouden hogescholen en universiteiten daarmee moeten doen? Als je het studenten vraagt, dan kiezen ze in meerderheid voor activiteiten die de saamhorigheid versterken en begeleiding die het welzijn van studenten verbetert. Slechts één op de vijf noemt betere ict-faciliteiten.

Advertentie