Inspraakcampagne voor afstudeercadeau was 1 aprilgrap

1 April, kikker in je bul. Foto: Pixabay

Aanleiding voor onze grap was het afschaffen van het bestaande afstudeerbeeldje. Dat zou te duur zijn. Lang niet alle studenten waren rouwig om het verdwijnen van het beeldje (een Facebookreageerder sprak destijds van “een lelijk en onzinnig ding”. Sommige afstudeerders zetten het zelfs botweg op Marktplaats. Toch pleitten U-raadstudenten in een brief aan het universiteitsbestuur (pdf) voor het behoud van het beeldje. Er is wel degelijk behoefte aan, merken de studenten.

DUB verzon daarop de 1 aprilgrap waarbij de UU met een milieuvriendelijk alternatief kwam waarbij gebruik werd gemaakt van prominent UU-onderzoek: een beeldje van schimmel. Eén nadeel: vanwege de hoge temperaturen aldaar was het beeldje helaas niet geschikt voor studenten uit Afrika en Azië.

Daarnaast werd een inspraakcampagne aangekondigd. Studenten zouden behalve voor het beeldje ook kunnen kiezen voor een inhoudelijk alternatief: een ‘Bert van der Zwaan-pretpakket’ met zijn recent verschenen boek, t-shirt en gesigneerde foto. Maar naar verwachting zouden studenten toch eerder gaan voor de derde optie: een bierpakket. Want wat symboliseert nu beter de studententijd?, vroeg de u-raadsfractie van VUUR zich zogenaamd af.

Een eigen DUB-poll op Facebook leidt tot de conclusie dat verreweg de meeste studenten voor het beeldje kozen. Onduidelijk is in hoeverre stemmers doorhadden dat het om een grap ging.

Reacties op het artikel en onze Facebookpost waren (of leken in ieder geval) vaak behoorlijk serieus:

  • “Ik wil niets duurzaams; ik word elke dag van alle kanten al platgegooid met dat alles duurzaam moet zijn, ik herinner me de tijd aan de universiteit liever met een wat unieker symbool dan dat.”
  • “Mooie zelfpromotie van die rector, zo blijven de verkoopcijfers natuurlijk elk jaar wel goed als je je eigen boek als afstudeercadeau elk jaar mee geeft. Wat een vreselijk idee, waarom zou ik een of ander boek van de rector willen hebben met een t-shirt erbij na die jaren hard werken?”
  • “Een beeld van schimmel, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een blauwe sinaasappel?”
  •  “Volgens mij is dit een 1 april grap. Maar ik wil toch wel een suggestie doen. Een T-shirt van duurzaam katoen lijkt mij een leuke optie voor pas afgestudeerden. Zet een prijsvraag onder de studenten uit voor een ludiek opschrift, en je hebt onmiddellijk een enorme pr voor je universiteit.”

Kort na publicatie van de grap afgelopen woensdag bleek overigens dat we met onze grap helemaal niet zo ver naast de werkelijkheid zaten. In een reactie (pdf) op de brief van de studenten zegt het CvB dat het alumnibureau op zoek gaat naar een “alternatief en meer duurzaam” geschenk aan afgestudeerden. En de studenten worden van harte uitgenodigd mee te denken.

Onze excuses aan iedereen die niet kan (glim)lachen om onze 1 april-surprise. Misschien vond je onze grap van vorig jaar beter.

Tags: 1 april

Advertentie