Interim-bestuurder ArtEZ was te duur

Kunsthogeschool ArtEZ heeft 154.000 euro te veel betaald voor een interim-bestuurder. Dat geld moet de hogeschool terugvorderen, schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer.

De hogeschool verkeerde in een crisis toen interim-bestuurder Gerben Eggink in 2013 binnen werd gehaald. Het lagere management en het college van bestuur lagen zozeer met elkaar overhoop, dat het bestuur aftrad en er moest snel iemand komen om de crisis te bezweren.

Eggink bleef uiteindelijk langer dan zes maanden, waardoor zijn salaris moest voldoen aan de wet normering topinkomens. Daar ging hij bijna 72.000 euro overheen. Bovendien werd hij ingehuurd via een bedrijf, BoerCroon, dat 82.500 euro ontving.

De totale vergoeding was 264.000 euro voor een baan die hij volgens zijn urendeclaratie in deeltijd uitvoerde. Volgens de Onderwijsinspectie had zijn functie niet meer dan 110.000 euro mogen kosten.

De hogeschool gaat proberen het bedrag terug te vorderen, maar dat zal niet zonder slag of stoot lukken. Eggink vindt dat hij helemaal niet te veel heeft verdiend, blijkt uit zijn reactie die aan de Tweede Kamer is meegestuurd. Hij werkte eigenlijk zeven dagen in de week. Dat hij minder uren declareerde, was alleen om zijn ‘dagfee in de markt’ te handhaven. En vergeet niet dat hij in zijn eentje een tweekoppig bestuur verving, waarmee de hogeschool 157.000 euro bespaarde.

Eggink stapt naar de rechter. De regels rondom de bezoldiging van topbestuurders zijn volgens hem zo vaak aangepast, vaak met terugwerkende kracht, dat zijn rechtszekerheid geschonden zou zijn.

Ook de raad van toezicht van ArtEZ is het niet eens met de zienswijze van de Onderwijsinspectie. Die 82.500 euro voor BoerCroon mogen helemaal niet meetellen bij het salaris van de bestuurder, vindt de raad. Want dat bedrijf verzorgde de “coaching van de topfunctionaris”, aldus de raad. ArtEZ wilde nadrukkkelijk geen eenling, maar een bestuurder met ondersteuning van een adviesbureau.

Beide partijen betwisten de uitleg van de wet. Daarin staat weliswaar dat betalingen aan bestuurders via hun bv’s ook onder de wet normering topinkomens vallen, maar dat is bedoeld om schimmige constructies te voorkomen. Het adviesbureau verleende gewoon een dienst.

Bussemaker lijkt er niet van onder de indruk. Vorig jaar betreurde ze het salaris al, liet ze weten. Ze stuurde de Onderwijsinspectie erop af na Kamervragen van de Socialistische Partij.

De hogeschool stond in 2013 enige tijd onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie wegens de hoog oplopende conflicten binnen de hogeschool.

Advertentie