Internationale school komt naar De Uithof

De internationale school komt in het weiland aan de Cambridgelaan. Foto DUB.

De gemeente Utrecht zat al geruime tijd in haar maag met de huisvesting van de school voor internationaal onderwijs. De ISU staat nu nog aan de Van Bijnkershoeklaan in Kanaleneiland, maar die locatie is te klein geworden. Op dit moment heeft de school zo’n 1200 leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs.

Vorig jaar kwam De Uithof in beeld als mogelijke vestigingsplek. Concreet gaat het om het weiland op de hoek van de Cambridgelaan en de Helsinkilaan, nabij het nieuw te bouwen RIVM-gebouw. De gedachte is dat de internationale school en de steeds internationalere universiteitscampus elkaar kunnen versterken.

De UU was zeven jaar geleden ook betrokken bij de komst van de internationale school naar Utrecht. De school vestigde zich aanvankelijk in een gebouw aan de Notebomenlaan, maar groeide daar al snel uit zijn jasje. Nu is ook het tweede onderkomen te klein geworden.

De gemeente maakte dinsdag bekend dat een haalbaarheidsonderzoek naar vestiging in De Uithof positief is afgerond. Belangrijk aandachtspunt is nog de grote verkeersdrukte in De Uithof. Onlangs stuurden de instellingen en bedrijven in De Uithof nog een brandbrief naar het stadsbestuur over de slechte bereikbaarheid van het Utrecht Science Park.

Ook in verschillende universitaire medezeggenschapsraden werden de afgelopen tijd zorgen geuit over de komst van de ISU. De angst is dat veel ouders hun kinderen met de auto zullen halen en brengen. Ze komen dan naar De Uithof net op de momenten dat er de meeste files staan.

Een belangrijke voorwaarde voor de definitieve vestiging is daarom dat de ISU maatregelen neemt om het autogebruik van ouders en personeel terug te dringen. Daarvoor moet de school een mobiliteitsplan opstellen. Volgens een brief die naar de gemeenteraad ging, kan daarbij gedacht worden aan het opzetten van fietseducatieprogramma's en het stimuleren van e-bikes. Het aanpassen van het lesrooster behoort ook tot de mogelijkheden. Het mobiliteitsplan moet in orde zijn voordat er een nieuw bestemmingsplan komt voor de locatie aan de Cambridgelaan.

In de brief stelt het stadsbestuur bovendien ook zelf te werken aan een betere bereikbaarheid van De Uithof. Dit naar aanleiding van de motie over 'sardientjesvervoer' waarin verschillende politieke partijen pleitten voor maatregelen nadat bekend werd dat de Uithoflijn langer op zich zou laten wachten.

De bedoeling is dat de bouw van de school in 2020 van start gaat. Halverwege 2022 zouden de scholieren dan naar De Uithof kunnen komen.

Advertentie