Internationale studenten hebben het moeilijk

Een derde van de niet-Europese bachelorstudenten van de Universiteit Twente voerde vorig studiejaar ‘bijzondere omstandigheden’ aan om een bindend studieadvies te voorkomen. Bij de eerstejaars uit Nederland en andere Europese landen was dit 8 procent, schrijft U-Today. “Onacceptabel”, noemde Ton Mouthaan van de Universiteit Twente het grote aantal studenten uit “verre landen” dat in zijn eerste studiejaar tegen problemen aanloopt.

Als voorzitter van de commissie persoonlijke omstandigheden van de universiteit kreeg Mouthaan in totaal 31 verzoeken onder ogen van niet-Europese bachelorstudenten. “Geen dossier is hetzelfde, maar bij deze groep studenten zie je vaak dat hun problemen escaleren doordat ze in een vreemd land studeren en geen sociaal vangnet hebben”, bevestigt hij telefonisch.

Meer bachelorstudenten
Voorheen waren het voornamelijk masterstudenten die van buiten Europa naar de UT kwamen, maar de afgelopen jaren groeit het aantal internationale bachelorstudenten. Mouthaan: “Deze jongere populatie brengt specifieke problemen met zich mee. Ze hebben veelal nog niet eerder gestudeerd, zijn onzeker over hun studiekeuze en wonen voor het eerst op zichzelf. Masterstudenten zijn ouder en staan gewoonlijk steviger in hun schoenen.”

Internationale studenten hebben meer last van heimwee, eenzaamheid en aanpassingsmoeilijkheden, en moeten vaak wennen aan de Nederlandse onderwijsmethoden. Zo hebben studenten uit Azië bijvoorbeeld meer moeite met analyseren en het stellen van kritische vragen: iets wat zij in hun thuisland minder gewend zijn. Daarbij komt dat hun ouders vaak veel geld betalen voor hun studie, waardoor de druk om te slagen nog hoger wordt.

Drempel om hulp te zoeken
De Technische Universiteit Eindhoven herkent de problematiek. “Die lijkt bij zowel internationale bachelor- als masterstudenten complexer en zwaarder te zijn dan bij Nederlandse studenten,” zegt woordvoerder Barend Pelgrim. “Veel studenten met problemen lijken die te hebben meegenomen vanuit hun thuisland, waar de drempel om naar een psycholoog te gaan vaak veel hoger is.”

Ook Jeanette Van Rees, voorzitter van het landelijk overleg studentenpsychologen, vermoedt dat er bij internationals veelal sprake is van dingen waarmee ze al langer worstelen. “Studenten nemen het vliegtuig en denken dat ze hun problemen achterlaten. Die studenten zien we vervolgens op het spreekuur met stevige klachten, zoals langdurige depressies, ernstige angstklachten of persoonlijkheidsproblematiek.”

Buddy-systeem
Van Rees kan niet zeggen of de toename van buitenlandse studenten met problemen gelijke tred houdt met het groeiende aantal internationals. “Binnenkort starten we met een onderzoek om meer inzicht te krijgen in de mate en de aard van de psychische klachten van deze groep.”

De universiteiten in Eindhoven en Twente zijn blij met hun internationale studenten en organiseren allerlei activiteiten om hun verblijf in Nederland goed te laten verlopen. Voorbeelden zijn onder meer een buddy-systeem, activiteiten om ook Nederlandse studenten te ontmoeten en Engelstalige omgaan-met-stress-trainingen. Mouthaan: “Bij de UT doen we al veel aan studiebegeleiding, maar misschien moeten we nóg dichter op de huid van niet-Europese studenten gaan zitten.”

Advertentie