Internationals willen in DUB praktische en kritische verhalen lezen

Body: 

Internationale studenten en werknemers van de Universiteit Utrecht vinden het belangrijk dat de universiteit een onafhankelijk medium zoals DUB heeft. Ze hebben behoefte aan een onpartijdig kanaal dat kritisch schrijft over de universiteit en ruimte biedt voor discussie. Daarnaast hebben ze behoefte aan praktische informatie over de stad en de instelling. Dat blijkt uit een onderzoek dat DUB hield onder de internationale gemeenschap van de UU.

Read in English

Een recent onderzoek van het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, toont aan dat steeds meer internationale studenten kiezen voor een opleiding in Nederland. In Utrecht komt 9,3 procent van alle studenten uit het buitenland. Het aantal internationale medewerkers ligt volgens het jaarverslag van de universiteit uit 2017 rond de 15 procent. Hebben deze internationale studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht behoefte aan een onafhankelijk nieuwsplatform en zo ja, wat zouden ze dan willen lezen? In opdracht van DUB deed communicatiestudent Daniëlle van den Brink voor haar afstuderen aan de Hogeschool Utrecht hier onderzoek naar.

DUB wil graag de internationals van de Universiteit Utrecht bereiken met haar opinies, nieuws- en achtergrondverhalen. Om die reden is DUB vorig jaar begonnen met een Engelstalige variant van de website. Begin dit jaar kwam daar een Engelstalige nieuwsbrief en een Engelstalig twitteraccount bij. DUB wil echter beter zicht krijgen op de nieuwswensen van de internationale gemeenschap. Daniëlle van den Brink maakte voor DUB een analyse van de artikelen op de Engelse pagina, voerde gesprekken met internationale studenten en medewerkers over hun nieuwswensen, en zette hierover ook een enquête op voor deze groep. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar de wijze waarop andere universiteitsbladen de internationale studenten en werknemers bedienen.

Onafhankelijke nieuwssite
In totaal vulden 108 internationale studenten en 59 internationale medewerkers  de enquête in. Van hen geeft 95 procent aan, het belangrijk te vinden dat er een onafhankelijke nieuwsvoorziening is. Dat terwijl een medium als DUB dat gemaakt wordt door professionele journalisten en hoewel onderdeel van de universiteit onafhankelijk werkt, in maar weinig landen bekend is. In de meeste landen worden vergelijkbare media gedragen door studenten. Als belangrijke redenen voor een onafhankelijke nieuwsvoorziening zeggen zij te hechten aan het belang van vrijheid van meningsuiting, het krijgen van onpartijdig nieuws en het delen van kritische opvattingen.

Studenten en medewerkers laten weten dat ze het erg moeilijk vinden om goede en betrouwbare informatie te vinden in de vele nieuwsbrieven die ze van de universiteit en andere organisaties krijgen.DUB zou daar in de ogen van de internationals een rol in kunnen spelen.

 

Voor de fun of de inhoud
In de enquête vroeg DUB de studenten en medewerkers wat het voornaamste doel van DUB zou moeten zijn en wat zij graag zouden willen lezen. Het hoogst scoort daarbij de behoefte aan praktische informatie. Daarnaast hebben zij behoefte aan een discussieplatform en willen ze graag weten wat er op de universiteit speelt. Studenten komen met thema’s als huisvesting (wat doet de universiteit om de huisvestingscrisis aan te pakken?), de omgang van Nederlandse en internationale studenten (en waarom dit niet altijd goed verloopt), informatie over de stad en tips over de activiteiten die te bezoeken zijn in de stad.

Medewerkers geven thema’s aan als de werkdruk, de rechten en plichten van promovendi, carrièremogelijkheden voor internationals en wat er zoal te doen is in De Uithof (bijvoorbeeld aan lezingen) aan als onderwerpen waarover ze graag zouden willen lezen.

De urgentie om DUB te lezen
De bekendheid van DUB ligt bij de internationale studenten op 65 procent en bij de medewerkers uit het buitenland op 74 procent. De meeste kennen DUB van de nieuwsbrief. Tot vorig jaar bleek het niet aantrekkelijk die nieuwsbrief te openen, omdat het allemaal nogal Nederlands aandeed. Het wordt als een verbetering gezien dat er nu een speciale Engelstalige nieuwsbrief is.

Voor veel internationals is er nog weinig urgentie om DUB te bekijken. “Ik heb een vrij druk bestaan en ik krijg heel veel mails. Dan heeft DUB niet mijn prioriteit”, zeggen verschillende geïnterviewden. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die de verhalen scannen en de leuke verhalen aanklikken. “Ik vind het leuk om te lezen hoe studenten en docenten met elkaar omgaan. Bovendien gebruik ik DUB ook om wat Nederlands te lezen,” zegt een Italiaanse postdoc. “Ik vind het leuk om grappige voorvallen uit het studentenleven te lezen. DUB moet anders zijn dan al die andere UU-nieuwsbrieven”, zegt een student.

Hoe bereik je internationals?
Eén van de vragen van het onderzoek was hoe je als universiteitsblad de internationale student het best kunt bedienen. Moet je artikelen schrijven die speciaal bedoeld zijn voor de internationale studenten en medewerkers? Of is het goed om bestaande artikelen te vertalen zodat ze weten wat er speelt?

Uit het onderzoek blijkt dat veel internationals beide willen. Zowel over onderwerpen die speciaal gaan over de zaken die internationals bezig houdt, maar daarnaast willen ze ook weten waarover hun collega’s spreken. Er was ook een opmerking van een student die het ‘niet eerlijk vindt dat niet alles vertaald wordt. Zo hoor je er niet echt bij.”

Als je kijkt naar de zes geanalyseerde universiteitsbladen biedt alleen Erasmus magazine alle artikelen consequent tweetalig aan. Bij de andere media wordt een keuze gemaakt, waarbij met name gekeken wordt naar wat voor internationals het beste geschikt is.

Bij verschillende universiteitsbladen is gesproken over de mogelijkheid alles in het Engels aan te bieden. Maar in Rotterdam en Maastricht zeggen ze dat uit onderzoek onder de Nederlandse doelgroep is gebleken dat die dan afhaken. “Veel studenten lezen tijdens de studie al veel Engels en willen dan niet in hun vrije tijd ook nog Engels lezen”, stond ik dat onderzoek. In Rotterdam vonden de studenten dat de toegankelijkheid minder wordt als alle artikelen alleen in het Engels zijn. In Delft kiezen ze wel voor het aanbieden van vooral Engelstalige artikelen met af en toe een verhaal in het Nederlands.

De taalkeuze heeft ook te maken met de vertaalkosten. Hoe meer je vertaalt, hoe prijziger het wordt. Daar is niet altijd het budget voor beschikbaar. In vergelijking met andere bladen is het vertaalbudget van DUB heel bescheiden.

Naast de website en de nieuwsbrief kan de internationale student en medewerker ook bereikt worden met sociale media. Uit de enquête blijkt dat de helft van de studenten en 60 procent van de medewerkers DUB op sociale media zou willen volgen. Vooral Facebook en Instagram worden dan genoemd. Op dit moment kent het merendeel van de deelnemers de sociale mediakanalen van DUB niet.

Facebook Twitter Whatsapp Mail