Irritatie bij UMCU over weergave uitspraken minister Schippers bij Zembla

Zowel de medewerkers als het bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht vinden de weergave van uitspraken van minister Schippers in het tv-programma Zembla woensdag ongelukkig. Dat bleek donderdag bij een bijeenkomst van de Raad van Bestuur en medewerkers naar aanleiding van de uitzending over het functioneren van het ziekenhuismanagement.

Opnieuw zat het Universitair Medisch Centrum Utrecht in het beklaagdenbankje van het Vara-programma Zembla. Opnieuw ging het over een angstcultuur binnen het ziekenhuis en over patiëntveiligheid die onder druk staat. Opnieuw werden vragen gesteld over het functioneren van de Raad van Bestuur.

Al in november kwam Zembla met een uitzending waarin de sfeer binnen de afdeling KNO aan de orde werd gesteld. Er waren bovendien medische fouten niet doorgegeven aan de Inspectie voor de Gezondsheidszorg. De uitzending leidde tot het op non-actief stellen van het afdelingshoofd en een andere arts. Er volgde een tweede uitzending waaruit bleek dat het UMCU kinderen met een schedelafwijking niet op een juiste manier had behandeld.

Deze week meldde Zembla dat bij het kinderziekenhuis anesthesiologen naar de vertrouwenspersoon zijn gestapt, omdat ze de opdracht hebben gekregen in de operatiezalen twee patiënten met een hoog risico tegelijk onder narcose te brengen. Bovendien meldden bronnen dat het OM een onderzoek zou zijn gestart naar zorgfraude, het bewust fout invullen van declaratieformulieren. 

De Raad van Bestuur van het UMCU trok na de uitzending een hele dag uit om bij alle divisies op bezoek te gaan. Ook was er later op die dag een bijeenkomst voor medewerkers in een collegezaal. Het bestuur en de medewerkers maken zich zorgen over de reputatie van het ziekenhuis. Tijdens de bijeenkomst werd een analyse gemaakt van die mogelijke schade. 

Volgens aanwezigen bleek bij de bijeenkomst dat mensen vonden dat minister Schippers zich in de uitzending ongelukkig had uitgedrukt over het management van het UMCU. Zo zei ze begrip te hebben voor het verscherpt onder toezichtstellen van het ziekenhuis door de gezondheidsinspectie als die geen vertrouwen meer heeft in het bestuur. Het UMCU staat onder verscherpt toezicht nadat begin dit jaar bleek dat het ziekenhuisbestuur tegen alle afspraken in een van de artsen die op non-actief stond, toestemming had gegeven om toch weer te opereren.

De Raad van Bestuur zei bij de bijeenkomst dat er regelmatig contact is met het ministerie. Over de uitspraken van de minister zei de Raad van Bestuur dat deze hard zijn aangekomen.

Toch werd bij de bijeenkomst volgens een medewerker ook ingegaan op de problemen die mede door de Zembla-uitzending naar boven zijn  gekomen. Zo blijkt dat lang niet alle medewerkers zich vrij durven te uiten en is de managementcultuur gesloten en weinig transparant. Hierdoor zijn calamiiteiten in het verleden niet aan de inspectie doorgegeven, waar dat wel had gemoeten.

Het bestuur is bezig met een herstelplan om die cultuur te verbeteren. Dat moet voor de zomer gepresenteerd worden en besproken worden met de OR.

Ook studenten hebben hiermee te maken
In de Onderwijs & Onderzoeksraad van de faculteit Geneeskunde kwam donderdag de Zembla-uitzending en de vraag of, en zo ja wat, studenten met deze kwestie van de angstcultuur te maken hebben, aan de orde. Voor studenten is het niet prettig dat het medisch centrum waar zij hun opleiding volgen zo in het nieuws komt.

“Cultuurverandering begint bij de opleidingen”, vond een van de docenten. Er zal binnen de opleiding meer ruimte moeten komen voor reflectie en voor het doorbreken van de gesloten cultuur. 

De studenten erkennen dat. Hun vak patiëntveiligheid zou bijvoorbeeld meer aandacht moeten krijgen. Toch hebben de studenten wel het idee dat ze bij de opleiding veel vrijheid hebben hun mening te geven. Pas als ze echt in de praktijk werken, merken ze dat de cultuur meer gesloten is. Je kunt tijdens de co-schappen niet meer zo makkelijk alles zeggen, zo is de indruk van de studenten. 

Over twee weken staat een ontmoeting van de O&O-raad met de nieuwe bestuursvoorzitter Margriet Schneider op het programma. Dan zal de raad haar ook vragen hoe ze die gewenste cultuurverandering binnen het onderwijs tot stand wil brengen.

Tags: umc utrecht

Advertentie