Jaap van Dissel ontvangt Akademiepenning van KNAW

De akademiepenning

De tweejaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor de ‘bloei’ van de Nederlandse wetenschap, schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Van Dissel, ook voorzitter van het Outbreak Management Team, heeft volgens de KNAW de politiek en het publiek “met tomeloze energie en bewonderingswaardige rust” geïnformeerd over de wetenschappelijke kennis omtrent Covid-19.

De KNAW noemt hem een ‘honest broker’ van de wetenschap: een eerlijke makelaar, oftewel een betrouwbare tussenpersoon. “Hij blijft altijd dicht bij de rol die van een wetenschapper verwacht mag worden en laat zich niet verleiden tot politieke uitspraken”, is een van de complimenten aan de prijswinnaar.

Van Dissel is geen lid van de KNAW, het genootschap van excellente wetenschappers dat zich opwerpt als stem en geweten van de wetenschap in Nederland. Leden van de Akademie komen niet in aanmerking voor de penning.

Overigens zijn de ideeën van Van Dissel niet altijd onomstreden, ook niet onder wetenschappers. Met name zijn standpunt over mondkapjes, die hij nergens voor nodig vond, kwam onder vuur te liggen. Ook meenden critici dat het OMT te weinig wetenschappelijke disciplines raadpleegde over de maatregelen: je zou niet alleen virologen, maar ook economen, gedragswetenschappers en anderen moeten laten meedenken.

De Akademiepenning wordt sinds 1983 uitgereikt. Het gaat alleen om de eer, er is geen geld mee gemoeid. Leden van de Akademie (voor het leven) en de Jonge Akademie (tijdelijk lid) kunnen iemand nomineren, net als de colleges van bestuur van de Nederlandse universiteiten, wetenschapsfinancier NWO en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

Advertentie